Vyznáte se ve fakturách za elektřinu a plyn?

2. 2. 2018
plyn, vyúčtování plynu, vyúčtování elektřiny, cena elektřiny
Finance

Vyúčtování plynu a elektřiny představuje pro mnoho lidí španělskou vesnici. Změť čísel a celá řada dalších údajů je prostě k nepochopení. Naštěstí malý záchytný bod je vždy na konci faktury, a to v podobě přeplatku, nebo nedoplatku. Jak ale k takovému číslu dodavatelé energií vůbec přišli?

Je-li na faktuře za plyn či elektřinu přeplatek, pak možná fakturu dál ani nezkoumáte. Jakmile vám ale dodavatel vypočítá doplatek, je nutné přijít vyúčtování na kloub a zjistit, kde se „stala chyba.“ Ta je většinou ve velké spotřebě a ve vysoké ceně.

Faktury od dodavatelů se různí, přesto jsou si v něčem podobné

V každém vyúčtování nesmí chybět základní údaje, jako jsou:

 • identifikace dodavatele,
 • identifikace odběratele,
 • údaje pro platbu (variabilní symbol, datum splatnosti, číslo účtu a zúčtovací období),
 • údaje o typu vyúčtování (řádné, mimořádné, opravné).

Tyto informace najdete obvykle v první polovině faktury. I přestože dodavatelů energií je hned několik a tím pádem i grafickou podobu vyúčtování si každý přizpůsobí podle svého, základní shodné parametry ve faktuře chybět nesmí. Vyúčtování všech dodavatelů se musí řídit platnou energetickou legislativou.

Vyúčtování za plyn

Další část faktury za plyn je věnována rekapitulaci zúčtovacího období, kde se dozvíte:

 • počáteční stav měřidla,
 • konečný stav měřidla,
 • dodané množství.

Díky těmto údajům si sami snadno ověříte, zda vám dodavatel správně naúčtoval spotřebu. Ta se navíc neudává pouze v m3, ale i v kWh.

Hlavní část vyúčtování je věnována platbám, kde si přečtete:

 • kolik zaplatíte za spotřebu plynu,
 • jaká je daň ze zemního plynu,
 • zda vám dodavatel poskytl nějaké slevy,
 • konečnou částku, která je přeplatkem/nedoplatkem.

A nakonec nesmí chybět přehled plateb zahrnutých ve vyúčtování, tedy rozpis zaplacených záloh. Jejich celková výše se poté odečítá od skutečné spotřeby.

Vyúčtování za elektřinu

Ve vyúčtování za elektřinu je nutné rozlišovat vysoký tarif (VT) a nízký tarif (NT). Na přední části faktury se dozvíte informace týkající se:

 • fakturované částky,
 • zúčtování,
 • údajů k platbě,
 • nové výše záloh. 

Fakturovaná částka se liší podle typu tarifu, jiná cena je za nízký tarif a jiná za vysoký, i proto se oba tarify účtují zvlášť. Z vyúčtování se dozvíte:

 • kolik jste v jakém tarifu spotřebovali kWh,
 • kolik stojí kWh nízkého i vysokého tarifu,
 • kolik za spotřebu v jednotlivých tarifech zaplatíte.

Jestliže vám vznikne velký přeplatek/nedoplatek, navrhne vám dodavatel novou výši záloh. Tu můžete a nemusíte akceptovat.

Druhá strana faktury za elektřinu je věnována:

 • údajům o měřícím zařízení,
 • rozpisu dodávky elektřiny,
 • regulovaným službám. 

Pojedete-li pečlivě řádek po řádku, zjistíte, kolik zaplatíte za jednotlivé poplatky týkající se dodávky elektřiny. Zároveň vám faktura nabídne i údaje v podobě počátečního a konečného stavu měřidla, díky kterým si ověříte vaši spotřebu.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX