Vyšší zdanění mají už jen v 7 zemích světa. Co snižuje částku na výplatní pásce?

20. 4. 2017
nejvyšší zdanění práce, odvody, sociální pojištění, zdravotní pojištění
Daně

Daně jsou v Česku vysoké. Rozdíl mezi čistou mzdou zaměstnance a náklady na mzdu pro zaměstnavatele je opravdu markantní. Jste-li navíc bezdětní a svobodní, pak vám stát ukrojí až 43 % ze mzdy.

Daň z příjmu fyzických osob nepředstavuje jediný mzdový náklad. Konečnou částku na výplatní pásce snižují i odvody na sociální a zdravotní pojištění. Navíc pojistné odvádí nejen zaměstnanec, ale část jde také na vrub zaměstnavatele.

Odvody, které je zapotřebí zahrnout do zdanění práce:

  • sociální pojištění placené zaměstnavatelem – 25 %
  • zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem – 9 %
  • sociální pojištění placené zaměstnancem – 6,5 %
  • zdravotní pojištění placené zaměstnancem – 4,5 %
  • daň z příjmu fyzických osob – 15 %

Nejvyšší zdanění mají bezdětní a svobodní

V České republice míra zdanění u bezdětných a svobodných zaměstnanců činí 43 %, a to především kvůli nemožnosti uplatnit daňové slevy. Bezdětní a svobodní lidé mají pouze nárok na slevu na poplatníka, která činí 24 840 Kč. Daňové zvýhodnění na děti nelze využít, stejně tak jako slevu na manželku (manžela).

Zdanění přes 40 % čeká ty zaměstnance, kteří neuplatňují ani slevu pro studenta nebo slevu na invaliditu. Zároveň jejich příjmy dosahují výše průměrné mzdy, která aktuálně činí zhruba 27 500 Kč.

Ve světovém měřítku jsme na 8. příčce

V porovnání s členskými zeměmi OECD mají vyšší zdanění v zemích, jako jsou Belgie, Německo, Maďarsko, Francie, Itálie, Rakousko a Finsko. Naopak mnohem méně na daních zaplatí v Chile, na Novém Zélandu, v Mexiku, ve Švýcarsku, v Izraeli, v Koreji, v Irsku a v Austrálii.

Vyšší míra zdanění je většinou v těch zemích OECD, kde jsou i vyšší odvody na sociální pojištění. Na druhou stranu vyšší zdanění je přímo úměrné nemocenským dávkám a státním důchodům, a tak země OECD, které zároveň patří do Evropské unie, jsou na tom, co se sociálních výhod týká, mnohem lépe než vyspělé mimoevropské země.

Zdanění práce zemí OECD za rok 2016

Země OECD Zdanění práce
Belgie 54 %
Německo 49,4 %
Maďarsko 48.2 %
Francie 48,1 %
Itálie 47,8 %
Rakousko 47,1 %
Finsko 43,8 %
Česká republika 43,0 %
Švédsko 42,8 % 
Slovinsko  42,7 % 
Portugalsko  41,5% 
Slovensko  41,5 % 
Řecko  40,2% 
Španělsko  39,5 % 
Estonsko  38,9 % 
Lucembursko  38,4 % 
Turecko  38,1 % 
Nizozemsko  37,5 % 
Dánsko  36,5 % 
Norsko 36,2 % 
Polsko  35,8 % 
Island  34,0 % 
Japonsko  32,4 % 
USA  31,7 % 
Kanada  31,4 % 
Velká Británie  30,8 % 
Austrálie  28,6 % 
Irsko  27,1 % 
Korea  22,2 % 
Izrael  22,1 % 
Švýcarsko  21,8 % 
Mexiko  20,1 % 
Nový Zéland  17,9 % 
Chile  7,0 % 

Co je to OECD?

OECD je zkratka pro Organization for Economic Co-operation and Development. Jedná se o organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, jejímž cílem je liberalizace mezinárodního obchodu a financí. Součástí OECD je 35 ekonomicky rozvinutých zemí, které se řídí principy demokracie a tržní ekonomiky.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX