RPSN neboli roční procentuální sazba nákladů je údajem, který se pojí především s finančními produkty typu hypotéka a spotřebitelský úvěr. Velice důležitá informace, jež v mnohém vypovídá o tom, jak vysoké náklady jsou spojeny s poskytnutou půjčkou. Procentuální podíl určující výhodnost či nevýhodnost konkrétního řešení. V tomto údaji jsou započítány nejenom úroky z vypůjčené částky, ale také další náklady spojené s úvěrem, jakými jsou například poplatky za vyřízení smlouvy. Vypočtěte si velikost RPSN s pomocí několika vstupních informací.