Výhod paušální daně je nespočet. Vyplatí se i vám?

Prozatím se paušální daň z příjmů týká jen pár desítek podnikatelů. Domluvit se na výši daně s finančním úřadem totiž není pro každého.

Prozatím se paušální daň z příjmů týká jen pár desítek podnikatelů. Domluvit se na výši daně s finančním úřadem totiž není pro každého. Paušální daň sice představuje jistou výhodu v rámci elektronické evidence tržeb, avšak u některých se může i prodražit.

Výše paušální daně se odvíjí od příjmů a výdajů, a to nejen těch minulých, ale i těch očekávaných. Minimální částka daně činí 600 Kč. O tom, zda bude či nebude platit paušální daň, ale nerozhoduje jen sám podnikatel, významnou měrou se na rozhodnutí podílí finanční úřad.

Paušální daň vám zaručí méně daňových kontrol

Paušální daň přináší řadu výhod a dle plánů ministerstva financí by měla být ještě atraktivnější. Již nyní podnikatelům odpadá například povinnost podávat daňové přiznání a vést daňovou evidenci či účetnictví. Podnikatelé evidují jen minimum záznamů, které jsou potřebné pro stanovení daně z příjmů.

Zároveň s paušální daní jde ruku v ruce méně daňových kontrol, větší jistota (výše daně je předem dána) a může vás ušetřit i elektronické evidence tržeb.

Paušální daň nemohou využít všichni podnikatelé

Paušální daň z příjmů ale není pro každého. Podnikatel, který o ní projeví zájem, musí mít příjmy pouze ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, ze živnostenského podnikání nebo z jiného podnikání, ke kterému je zapotřebí mít podnikatelské oprávnění. Daň mohou využít i ti, kteří mají příjmy z úroků z vkladů na podnikatelském účtu.

Kromě typu podnikání jsou stanovena i další omezení například v podobě absence zaměstnanců a spolupracujících osob nebo výše příjmů. Ty nesmí za poslední tři zdaňovací období přesáhnout 5 000 000 Kč.

Balík daňových změn bude účinný od dubna 2017

Počet omezení by se v roce 2017 měl snížit. Ministerstvo financí chce, aby paušální daň byla více dostupná. Zároveň by podnikatelé, kteří využijí paušální daň a jejichž příjmy za poslední tři zdaňovací období nepřesáhnou 250 000 Kč, nemuseli elektronicky evidovat tržby.

Nejen tyto změny jsou součástí balíku daňových změn. V případě, že navrhované úpravy projdou schvalovacím řízením, budou účinné od dubna 2017.

Žádost o paušální daň schvaluje finanční úřad

Chcete-li být plátcem paušální daně již v tomto roce, musíte podat žádost k finančnímu úřadu, a to do 31. ledna 2017. Finanční úřad bude zajímat především předpokládaná výše příjmů z výše zmiňovaných oblastí a předpokládané výdaje, jako jsou například provozní náklady, bankovní poplatky, úroky z úvěrů, odpisy dlouhodobého majetku či výdaje za nákup materiálu. Celý seznam uznávaných výdajů je součástí § 24 zákona o daních z příjmů.

Na finančním úřadu posuzují každou žádost individuálně. Vychází již z podaných daňových přiznání, z provedených daňových kontrol či z přiznání k dani z přidané hodnoty. V některých případech může FÚ vyžadovat také daňovou evidenci, popřípadě účetnictví. Projdete-li schvalovacím procesem, vypočítá vám finanční úřad výši paušální daně.

Výpočet paušální daně

předpokládané příjmy – předpokládané výdaje – předpokládaná nezdanitelná část základu daně = základ daně

základ daně x 0,15 = daň

daň – předpokládané slevy na dani = paušální daň

Je-li výše paušální daně nižší než 600 Kč, zvyšuje se automaticky na 600 Kč. Nárok na daňový bonus v tomto případě zaniká. Jakmile podepíšete vypočtenou daň, není možné se proti její výši již odvolat. Pokud s výší daně nesouhlasíte, celý proces je ukončen. Výše paušální daně je stanovena na maximálně tři zdaňovací období.

Jestliže se rozhodnete, že budete uplatňovat v roce 2017 paušální daň, musíte se s finančním úřadem domluvit do 15. května 2017, posléze zaplatit daň do 15. prosince 2017.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,59 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet