Vyhlásit osobní bankrot v roce 2017 bude bezpečnější

29. 3. 2017
osobní bankrot, oddlužení, novela insolvenčního zákona, splátkový kalendář
Finance

Spadnout do dluhů je velmi snadné. Stačí pár nezaplacených splátek a dluhový kolotoč se již roztáčí. Bohužel mnohem náročnější je se z dluhů vymanit. V některých případech nezbývá nic jiného než vyhlásit osobní bankrot. Jak ale při oddlužení postupovat? Je nutné se v roce 2017 připravit na nějaké novinky?

Podmínkou úspěšného oddlužení je žít skromně a splatit třetinu dluhů. Dokážete-li to, pak vám zbytek závazků zanikne. O možnosti vyhlášení osobního bankrotu rozhoduje soud, který zohledňuje to, zda je člověk schopen v průběhu pěti let splatit alespoň třetinu dluhů. Druhou nezbytnou podmínkou je dlužit minimálně dvěma věřitelům a být v prodlení více jak 30 dní.

Pozor na nesolidní oddlužovací společnosti

Splňujete-li výše zmíněné podmínky, je možné zažádat o oddlužení. Celý proces začíná písemným návrhem, který je vhodné zkonzultovat s odborníky. Bohužel kromě solidních společností, které slibují oddlužení, je možné se setkat i s těmi nesolidními.

Naštěstí od 1. černa vstoupí v účinnost novela insolvenčního zákona, která zajistí, že zpracování invsolvenčního návrhu a návrhu na povolení se budou moci zhostit pouze advokáti, notáři, insolvenční správci, neziskové organizace a akreditované subjekty. Přesto při výběru buďte obezřetní.

TIP: Oslovit můžete například jednu z neziskových organizací nabízející bezplatnou občanskou poradnu.

Oddlužení v 7 bodech

  1. Návrh na oddlužení se podává ke krajskému soudu.
  2. Součástí návrhu musí být objasnění úpadku a uvedení všech dluhů.
  3. V návrhu je zapotřebí uvést, jaké oddlužení preferujete. Na výběr máte splátkový kalendář, nebo zpeněžení majetku.
  4. Návrh musí obsahovat identifikační údaje dlužníka.
  5. V návrhu nezapomeňte uvést seznam majetku a závazků. 
  6. K návrhu přidejte doklady o příjmech za poslední tři roky a zároveň uveďte, jaké příjmy očekáváte v následujících pěti letech.
  7. Návrh musí obsahovat písemný souhlas nezajištěného věřitele, který souhlasí se splacením méně než 30 % pohledávky.

V případě, že některé z náležitostí v návrhu na oddlužení chybí, vyzve vás soud k jejich doplnění. Jestliže do 7 dní nedodáte chybějící údaje a listiny, soud žádost zamítne. Stejně tak neumožní osobní bankrot, budete-li v průběhu insolvenčního řízení k procesu přistupovat lehkomyslně a nedbale.

Dluhy splácíte nejen ze mzdy, ale i z výhry a ze stipendia

Pokud soud zahájí insolvenční řízení, začínají se řešit konkrétní dluhy. Věřitelé se musí do 30 dnů přihlásit a hlasovat o tom, jak oddlužení bude probíhat. Jestliže tak neučiní, rozhodne o způsobu osobního bankrotu soud.

Dojde-li na splátkový kalendář, splácí se dluhy postupně v průběhu pěti let. Zmiňovaných 30 % je pouze nutné minimum. Peníze je možné strhnout nejen z platu či mzdy, ale také z důchodu, mateřské, rodičovské, příspěvku na bydlení, stipendií, darů, dědictví a výhry.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX