Úmyslné zanedbání výživného se trestá odnětím svobody až na 3 léta

29. 6. 2016
výživné na dítě, alimenty, neplacení výživného, zanedbání výživného, trestní zákoník, občanský zákoník, odnětí svobody
Dávky a zvýhodnění

Neplacení výživného neřeší pouze občanský zákoník, zanedbání povinné výživy je vymezeno také v trestném zákoníku. Ten dlužníkovi ukládá až tři roky odnětí svobody. V případě zanedbání se trest snižuje na jeden rok.

Otázka výživného nespadá pouze do civilní roviny, stejně tak zanedbání povinné výživy může být trestným činem a tudíž tedy trestněprávní odpovědností. Jaký trest hrozí dlužníkovi podle trestního zákoníku a jak zajistit dlužné výživné?

Výživné je počítáno z 25násobku životního minima

To, že nehrazení výživného je civilní odpovědností dlužníka, je známé. Mnozí ale netuší, co konkrétně občanský zákoník stanovuje v případě, že povinná osoba zatají své příjmy a majetky.

Nezpřístupní-li dlužník informace o stavu majetku a neprokáže své příjmy, pak je jeho příjem brán za 25násobek životního minima, ze kterého je povinné výživné vypočítáno.

Neplacení výživného je trestným činem proti rodině a dětem

V rovině trestněprávní se dlužné výživné řadí mezi trestné činy proti rodině a dětem. Trestní zákoník udává, že: „Kdo neplní, byť i z nedbalosti, svou zákonnou povinnost vyživovat nebo zaopatřovat jiného po dobu delší než čtyři měsíce, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Jiné tresty padají v případě, že se povinná osoba vyhýbá placení úmyslně. Pak hrozí trest v podobě odnětí svobody až na dva roky. „Odnětím svobody na šest měsíců až tři léta bude pachatel potrestán, vydá-li oprávněnou osobu nebezpečí nouze.“, dále udává trestní zákoník.

Majetkové poměry dlužníka rozhodnou o výši výživného

V rámci soudního řízení může soud rozhodnout nejen o odnětí svobody. Rozsudkem pro dlužníka může být dle trestního zákoníku také povinnost uhradit dlužné výživné, zákaz řízení motorových vozidel či jiná přiměřená omezení.

Výše a způsob trestu je dán mnoha faktory. Při soudním sporu je nutné brát v potaz především majetkové poměry dlužníka, které je důležité posuzovat komplexně. Jen tak lze dojít ke spravedlivému rozhodnutí.

I přestože je dlužné výživné řešeno také v trestněprávní rovině, velmi často je zanedbání povinné výživy řešeno pomocí exekučního vymáhání.

Dojde-li však k soudnímu sporu, může soud stanovit nejen povinnost dlužníkovi. V některých případech může také padnout povinnost v podobě tvorby úspor dítěte.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX