S minimální mzdou se od roku 2017 ruku v ruce zvyšuje i ta zaručená

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Minimální mzda je zavedený pojem, který zná většina. Zatímco o zaručené mzdě mnozí nikdy neslyšeli. A přitom zaručená mzda jde ruku v ruce s tou minimální.

Minimální mzda je zavedený pojem, který zná většina. Zatímco o zaručené mzdě mnozí nikdy neslyšeli. A přitom zaručená mzda jde ruku v ruce s tou minimální. Od 1. ledna dochází ke zvýšení u obou typů.

Nyní minimální mzda činí 9 900 Kč za měsíc. Od roku 2017 se zvýší na 11 000 Kč hrubého. Stejně tak dojde k nárůstu také u zaručené mzdy.

Zaručená mzda nikdy nesmí být nižší než ta minimální. Zároveň si ji nemohou nárokovat lidé pracující na dohodu o provedení práce, na dohodu o pracovní činnosti a zaměstnanci, kteří mají mzdy stanoveny kolektivní smlouvou s odbory.

Co je to zaručená mzda?

Zaručenou mzdou se rozumí nejnižší možná mzda, za kterou jsou určité profese vykonávány. Zohledněna je složitost, namáhavost a odpovědnost dané profese. Zaručená mzda je rozdělena do osmi skupin.

1. skupina

Zaručená mzda činí 9 900 Kč (8,70 Kč/h). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 11 000 Kč (66 Kč/h).

V první skupině je zaručená mzda rovna té minimální, a to z toho důvodu, že do skupiny jsou zařazeny nekvalifikované práce. Jedná se například o uklízečky, doručovatele zásilek či různé pomocné práce.

2. skupina

Zaručená mzda činí 10 900 Kč (64,80 Kč/h). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 12 200 Kč (72,90 Kč/h).

Součástí druhé skupiny jsou jednoduché odborné práce, mezi které patří například sanitáři, někteří prodavači, přidavači nebo domovníci a školníci.

3. skupina

Zaručená mzda činí 12 100 Kč (71,60 Kč/h). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 13 400 Kč (80,50 Kč/h).

Do třetí skupiny spadají profese s vyšší odborností. Zároveň ale zaměstnancům nesmí chybět představivost a dostatečná pozornost. Typickými profesemi jsou kadeřníci, pokladní, odborné klempířské práce či strojvedoucí v metru.

4. skupina

Zaručená mzda činí 13 300 Kč (79 Kč/h). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 14 800 Kč (88,80 Kč/h).

Ve čtvrté skupině se nachází odborné specializované práce, mezi které patří samostatné účtování pohledávek a závazků, zajišťování oprav jednoduchých strojů či provádění dílčích odborných technických agend

5. skupina

Zaručená mzda činí 14 700 Kč (87,20 Kč/h). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 16 400 Kč (98,10 Kč/h).

Do páté skupiny jsou zařazeny taktéž odborné specializované profese, tentokrát se ale jedná například o řidiče autobusů, zdravotní sestry, personalisty nebo vedoucí účetní.

6. skupina

Zaručená mzda činí 16 200 Kč (96,30 Kč/). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 18 100 Kč (108,30 Kč/h).

Součástí šesté skupiny jsou specializované systémové práce, které vyžadují psychickou námahu. Jedná se například o správu systémů výpočetní techniky, organizaci prodeje, tvorbu metodiky účetnictví nebo zajišťování systému financování.

7. skupina

Zaručená mzda činí 17 900 Kč (106,30 Kč/h). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 19 900 Kč (119,60 Kč/h).

Do sedmé skupiny spadají tvůrčí systémové práce, při kterých dochází k objevování nových postupů. Do této skupiny patří lékaři, zubaři, vědci či lékárníci.

8. skupina

Zaručená mzda činí 19 800 Kč (117,40 Kč/h). Od 1. 1. 2017 bude stanovena na 22 000 Kč (132 Kč/h).

V poslední skupině jsou zařazeny tvůrčí systémové práce, které jsou psychicky náročné. Součástí osmé skupiny jsou například práce týkající se výzkumu a vývoje, vědy nebo koordinace finančních aktivit.