Úrok z vkladů 0,1 %
Poplatek za sjednání 1 %
Poplatek za vedení 360 Kč
Roční zhodnocení 2,76 %

Raiffeisen stavební spořitelna – Úvěrový tarif

Stavební spoření, to nemusí být jenom zhodnocování vkladů a vytváření finanční rezervy do let budoucích. Tento produkt lze upotřebit také v rámci získání výhodného úvěru. Důkazem toho je úvěrový tarif od Raiffeisen stavební spořitelny.

S pomocí něho dosáhnete na lákavou úrokovou sazbu, která vám bude garantovaná po celou dobu splácení. Zároveň se domůžete výnosů, včetně státní podpory připisované jednou za rok. Kombinace kladů, jimž lze jenom stěží odolat.

Úvěrový tarif od Raiffeisen stavební spořitelny je spojen také s praktickou a jednoduchou správou. K ní je používán internetový servis. Ten obdržíte zdarma. Poznejte i další klady tohoto finančního produktu.

Tabulka zhodnocení

Výše vkladu (měsíčně)
Doba spoření
Vklady celkem
Státní podpora celkem
Úroky celkem
Cílová částka
600 Kč
72 měsíců
43 200 Kč
4 388 Kč
714 Kč
48 302 Kč
1 500 Kč
120 měsíců
180 000 Kč
18 495 Kč
5 004 Kč
203 499 Kč
2 000 Kč
120 měsíců
240 000 Kč
22 000 Kč
6 577 Kč
268 577 Kč

Reprezentativní příklad: Spořte si měsíčně 1 100 Kč s úvěrovým tarifem a za šest let platnosti smlouvy získejte lákavé zhodnocení. Na úrocích to bude 1 308 Kč, včetně státní podpory 8 048 Kč. S vašimi vlastními vklady 79 200 Kč obdržíte dohromady částku 88 556 Kč.

Výhody stavebního spoření

  • Každoroční státní podpora do výše až 2 000 Kč.
  • Pojištění všech vkladů je dáno zákonem do výše 100 000 EUR.
  • Úvěr ze stavebního spoření započíná na úrokové sazbě od 2,99 %.
  • Profesionální servis finančních poradců Raiffeisen stavební spořitelnay.
  • Internetový servis zdarma.

Nevýhody stavebního spoření

  • Velikost státní podpory je omezena hranicí 10 % z maximální částky 20 000 Kč za rok.

Podmínky stavebního spoření

  • Platné doklady totožnosti

Časté otázky

V případě, že neznáte nějaký pojem a termín, přečtěte si slovník pojmů.

Nikoliv. Úvěrový tarif od Raiffeisen stavební spořitelny nic takového nevyžaduje. Spořit si můžete pravidelně i nepravidelně. To závisí pouze na vás samotných.

Jde o bodové hodnocení, které je vytvářeno na základě nejrůznějších faktorů. Přihlíženo je k němu v okamžiku, kdy žádáte o úvěr ze stavebního spoření. Tento údaj vypovídá o vaší celkové solventnosti.

Ideálně po uplynutí doby dvou let spoření. Měli byste disponovat naspořenou částkou v minimální výši 35–40 % z cílové sumy.