Průměrný důchod je 13 300 Kč. Kdo na něj dosáhne a kdo se musí spokojit se 4 000 Kč?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Důchody5 minut čtení

Na konci loňského roku pobírali důchodci v průměru 12 418 Kč, díky valorizaci se od ledna průměrná starobní penze zvýšila. Ne všichni ale na tuto částku dosáhnou.

Ještě na konci loňského roku pobírali důchodci v průměru 12 418 Kč, díky valorizaci se od ledna výše průměrné starobní penze zvýšila na 13 319 Kč. Zdaleka ne všichni senioři ale na tuto částku dosáhnou. Jak je to možné?

Výše důchodu je velmi individuální záležitostí. Při jeho výpočtu se vychází:

 • z příjmů,
 • z doby pojištění.

Navíc dochází k pravidelné valorizaci, díky které výše penze roste. V průběhu šesti let od konce roku 2013 do konce roku 2018 se tak průměrný důchod zvýšil o zhruba 1 450 Kč. Vyplývá to ze statistických údajů České správy sociálního zabezpečení.

O kolik se valorizovaly důchody v roce 2019?

Zatímco za posledních šest let si důchodci o moc nepolepšili, přelom roku 2018 a 2019 byl pro mnohé zlomový. V průměru letos senioři dostávají více o zhruba 900 Kč.

 • Průměrný důchod v roce 2018 činil 12 418 Kč,
 • Průměrný důchod v roce 2019 činí 13 319 Kč.

Proč nedostali všichni důchodci přidáno stejně?

Penze se skládá ze dvou částí:

 • ze základní výměry,
 • z procentní výměry.

Základní výměra je přitom pro všechny seniory stejná, procentní výměra se pak odvíjí od již zmíněného průběhu pojištění, kdy platí pravidlo: „Čím vyšší příjmy a čím delší doba pojištění, tím vyšší procentní výměra důchodu.“

K navýšení důchodu došlo nejen v rámci základní, ale i procentní výměry, proto nedostali všichni penzisté stejně přidáno.

 • Základní výměra důchodu vzrostla o 570 Kč.
 • Procentní výměra důchodu vzrostla o 3,4 %.

Kdo (ne)dosáhne na průměrnou penzi?

Nevíte, proč právě vy máte nízký důchod? Důvodů může být celá řada.

 • Práce na zkrácený úvazek
 • Mezery v pojištění
 • Samostatná výdělečná činnost
 • Platba minimálního sociálního pojištění

Na současný průměrný starobní důchod dosáhnou například ti, kteří mají za sebou:

 • 35letou dobu pojištění a osobní vyměřovací základ 32 520 Kč,
 • 41letou dobu pojištění a osobní vyměřovací základ 21 770 Kč,
 • 47letou dobu pojištění a osobní vyměřovací základ 14 226 Kč.

Pakliže jste tak v průběhu aktivního života pobírali vyšší mzdu, stačí vám pro průměrný důchod kratší doba pojištění, jestliže ale vaše příjmy byly spíš podprůměrné, je nutné pro důchod 13 300 Kč mít mnohem delší dobu pojištění než je stanovené minimum.