Přivyděláváte si na vedlejší činnost? Pamatuje na své povinnosti

Vedlejší samostatná výdělečná činnost je v Česku oblíbená. Kdo nejčastěji volí tento způsob přivýdělku a jak je to s odvody?

Vedlejší samostatná výdělečná činnost je v Česku oblíbená, řada lidí si takto přijde na nějakou tu korunu navíc. Kdo nejčastěji volí tento způsob přivýdělku a jak je to s odvody na zdravotní a sociální pojištění?

Přivýdělek v rámci vedlejší samostatné výdělečné činnosti volí nejčastěji:

 • zaměstnanci,
 • studenti,
 • senioři,
 • rodiče na rodičovské dovolené.

Výhodou tzv. „vedlejšáku“ jsou odvody na sociální a zdravotní pojištění, jejichž výše nemusí při výpočtu splňovat hranici minimálního vyměřovacího základu jako u hlavní činnosti. Navíc nepřekročí-li hrubý zisk stanovený limit, nemusí se pojistné platit vůbec.

 • Pro rok 2020 výše limitu činila 83 603 Kč.
 • Pro rok 2021 výše limitu činí 85 058 Kč.

Z čeho se počítají odvody na pojistné?

Rozdíl mezi hlavní a vedlejší samostatnou výdělečnou činností při výpočtu pojistného je vyměřovací základ.

 • Hlavní samostatná výdělečná činnost

Při výpočtu se vychází ze skutečného vyměřovacího základu, což je polovina daňového základu. Ta následně slouží pro stanovení záloh na zdravotní (13,5 %) a sociálního pojištění (29,2 %). Je-li ale vyměřovací základ nižší než minimální hranice, počítají se odvody ze stanoveného limitu.

 • Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Při výpočtu záloh na zdravotní a sociální pojištění se vychází vždy ze skutečného vyměřovacího základu, žádná minimální hranice neplatí.

Rozdíl mezi hlavní a vedlejší činností při ročním hrubém zisku 160 000 Kč

 • Roční zisk (daňový základ) 160 000 Kč
 • Vyměřovací základ (160 000 Kč / 2) = 80 000 Kč

Pro hlavní činnost je vyměřovací základ nižší než stanovené minimum, proto při výpočtu celkových ročních odvodů se bude vycházet z limitu pro rok 2021.

Vyměřovací základ
Zdravotní pojištění*
Sociální pojištění**
Hlavní SVČ
85 058 Kč
28 708 Kč
31 049 Kč
Vedlejší SVČ
80 000 Kč
10 800 Kč
23 360 Kč

* 13,5 % z vyměřovacího základu
** 29,2 % z vyměřovacího základu

Na jaké povinnosti je nutné myslet?

Ať už činnost provozujete jako hlavní, nebo jako vedlejší, vždy musíte odevzdat:

Zaměstnanci, kteří pracují na hlavní pracovní poměr a zároveň si přivydělávají sami na sebe, v daňovém přiznání uvedou:

 • příjmy ze zaměstnání,
 • příjmy ze samostatné výdělečné činnosti.

U přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny a příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení se uvádí pouze příjmy a výdaje ze SVČ. A povinnost odevzdat přehledy vzniká i těm, kteří nemusí kvůli nízkému ročnímu zisku platit sociální pojištění vůbec.

Jak optimalizovat rodinné finance při podnikání?

Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost často vykonává také jeden z manželů jako tzv. „spolupracující osoba.“ V takovém případě:

 • jeden z partnerů má hlavní činnost,
 • druhý pracuje na vedlejší činnost a k tomu je i zaměstnancem.

Tato spolupráce rodině finančně ušetří, část příjmů a výdajů je převedeno na spolupracující manželku či manžela, a tím dochází ke snížení daňových odvodů.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet