Příspěvky na stěhování a dojíždění: Kdo o ně má zájem a kdo je dostane?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Už nějaký ten pátek mohou nezaměstnaní žádat o příspěvek na stěhování a dojíždění. Kolik lidí už benefitu využilo a jaké podmínky je nutné splnit?

Už nějaký ten pátek mohou nezaměstnaní lidé žádat o příspěvek na stěhování a příspěvek na dojíždění. Kolik lidí už využilo státního benefitu a jaké podmínky je nutné pro přiklepnutí příspěvků splnit?

Co je to příspěvek na stěhování?

Smyslem příspěvku na stěhování je motivovat nezaměstnané ke stěhování za prací. Nárok na něj mají ti, kteří se přestěhují do místa vzdáleného alespoň 50 kilometrů (vzdušnou čarou) od jejich trvalého bydliště. Na příspěvek mají nárok pouze lidé stěhující se za prací v rámci České republiky.

Jaké další podmínky je nutné pro získání příspěvku splnit?

 • Žadatel o příspěvek musí být minimálně 5 měsíců zaregistrován v evidenci Úřadu práce.
 • Nárok na příspěvek mají uchazeči, kteří byli před vstupem do evidence nezaměstnaných propuštěni v důsledku hromadného propouštění.
 • Zájemce o zaměstnání, který s ohledem na svou kvalifikaci, praxi, věk, zdravotní stav či péči o dítě, nemůže v místě bydliště najít vhodnou pozici.
 • Pracovní smlouva na nové zaměstnání je v novém místě bydliště sjednána minimálně na dobu šesti měsíců.

Kolik nezaměstnaných o příspěvek již zažádalo?

K 30. září 2017 o příspěvek na stěhování mělo zájem 175 osob. Nejvíce žadatelů bylo:

 • z Moravskoslezského kraje (41),
 • z Olomouckého kraje (35),
 • ze Zlínského kraje (19),
 • z Jihomoravského kraje (17).

Prozatím bylo schváleno 70 žádostí. Další jsou posuzovány. O příspěvek na stěhování žádají lidé napříč obory, a to ať už se jedná o administrativní pracovníky, zámečníky, kontrolory nebo odborné pracovníky.

Co je to příspěvek na dojíždění?

Smyslem příspěvku na dojíždění je motivovat nezaměstnané k dojíždění za prací. Nárok na něj mají ti, kteří si najdou práci minimálně 10 kilometrů vzdálenou od místa bydliště. Nesmí se však jednat o vzdálenost v rámci jedné obce a lidé nesmí dojíždět za prací mimo Českou republiku.

Jaké další podmínky je nutné pro získání příspěvku splnit?

 • Žadatel o příspěvek musí být minimálně 5 měsíců zaregistrován v evidenci Úřadu práce.
 • Uchazeči, kteří jsou v evidenci kratší dobu, mohou zažádat o příspěvek z důvodu špatného zdravotního stavu, věku, chybějící praxe nebo péče o dítě.
 • Zájemci, kteří jsou v evidenci kratší dobu, mohou zažádat o příspěvek z důvodu hromadného propouštění.
 • Nová mzda žadatele nesmí být 1,5krát větší než průměrná mzda.

Kolik nezaměstnaných o příspěvek již zažádalo?

K 30. září 2017 o příspěvek na dojíždění zažádalo 4775 osob. Nejvíce žadatelů bylo:

 • z Moravskoslezského kraje (1411),
 • z Olomouckého kraje (1124),
 • z Jihomoravského kraje (1411),
 • z Ústeckého kraje (427).

O příspěvek na dojíždění mají zájem lidé nejrůznějších profesí, jako jsou například dělníci, prodavačky, automechanici, učitelé, skladníci, švadleny i dispečeři. Příspěvek se pohybuje od 1 000 Kč do 3 500 Kč za měsíc.