Ověřené společnosti poskytujicí online půjčky

Úrok od3,99 %
RPSN od4,7 %
Splatnost6 – 84 měsíců
Výše půjčky20 000 Kč – 500 000 Kč
ÚROK OD 3,99 % NEJLEVNĚJŠÍ ONLINE PŮJČKA
Výhody Zonky půjčky
 • Lidský přístup
 • Nízká úroková sazba
 • Transparentní smlouva
 • Zdarma předčasné splacení
Na co se půjčka hodí?
 • Nečekané výdaje
 • Oprava automobilu
 • Nákup vybavení do bytu
 • Nákup čehokoliv
Poplatky za vyřízení
 • Splatnost: 6 – 84 měsíců
 • Poplatek za poskytnutí: 2 %
 • Poplatek za vedení: zdarma
 • Poplatek za předčasné splacení: zdarma
 

Potřebujete částku 150 000 Kč, jejíž splácení si rozložíte na 48 měsíců? Potom vám Zonky půjčka může nabídnout následující podmínky. Úroková sazba 3,99 % p.a. a hodnota RPSN 5,11 %. Měsíční splátky se vyšplhají k sumě 3 391 Kč. Nad rámec jistiny uhradíte částku 15 740 Kč.

Mám zájem 
Úrok od5,7 %
RPSN od5,9 %
Splatnost3 – 120 měsíců
Výše půjčky5 000 Kč – 600 000 Kč
TIP SCHVÁLENÍ DO 3 MINUT
Výhody půjčky Equa bank
 • Úroková sazba, která se nemění
 • Možnost vyřízení online
 • Neplatíte za nic od zřízení po vedení úvěru
 • Bez zbytečné administrativy
Na co se půjčka hodí?
 • Půjčka je bezúčelová
 • Finance na bydlení
 • Peníze na automobil
 • Nákup dovolené
Poplatky za vyřízení
 • Splatnost: 3 – 120 měsíců
 • Poplatek za poskytnutí: zdarma
 • Poplatek za vedení: zdarma
 • Poplatek za předčasné splacení: zdarma
 

Potřebujete sumu 80 000 Kč? Pak to bude Equa bank půjčka, která vám přijde vhod. Navíc, když si měsíční platby rozložíte na období v délce trvání 48 měsíců. Domůžete se úrokové sazby 5,7 %, respektive roční procentuální sazby nákladů ve výši 5,9 %. Maximální hodnota RPSN může být 17,11 %. Z výše uvedeného vznikají měsíční splátky o velikosti 1 868 Kč. Dohromady zaplatíte společnosti Equa bank sumu 89 664 Kč.

Mám zájem 
Úrok od4,9 %
RPSN od5 %
Splatnost24 – 120 měsíců
Výše půjčky20 000 Kč – 800 000 Kč
TIP úrok od 4,9 %
Výhody půjčky MONETA Money Bank
 • Peníze vyplaceny do pěti minut od podpisu
 • Variabilní řešení pro každého zákazníka
 • Možnost předčasného splácení
 • Možnost pojištění neschopnosti splácet
Na co se půjčka hodí?
 • Peníze do výplaty
 • Peníze na cokoliv
 • Zaplacení složenek
 • Zaplacení dovolené
Poplatky za vyřízení
 • Splatnost: 24 – 120 měsíců
 • Poplatek za poskytnutí: zdarma
 • Poplatek za vedení: zdarma
 • Poplatek za předčasné splacení: zdarma
 

MONETA Money Bank půjčka může dosahovat například výše 100 000 Kč se splatností na 96 měsíců. V takovém případě počítejte s úrokem 4,9 % a RPSN 5,01 %. Za poskytnutí finanční sumy a vedení úvěrového účtu samozřejmě nic neplatíte. Měsíční splátka činí 1 261,24 Kč. Dohromady zaplatíte sumu 120 717,79 Kč.

Mám zájem 

Přehledná orientace v daních z nabytí nemovitosti

20. 6. 2016
daň z nemovitosti, koupě nemovitosti, dědictví, darování, družstevní byt
Články a informace

Kolik si chcete půjčit?

K nabytí nemovitosti koupí, darováním nebo dědictvím se vážou specifické daňové povinnosti. Některé případy podléhají dani z nabytí nemovitých věcí, jiné dani z příjmů či DPH a některé oznamovací povinnosti. Víte, kdo je poplatníkem těchto daní a kdo je naopak od danění osvobozen?

Daň z koupě nemovitosti

Pokud kupujete, respektive prodáváte dům, pak vždy počítejte s platbou daně z převodu nemovitosti. Tento termín se ale již nepoužívá. Daň z převodu nemovitosti je nyní označována jako daň z nabytých nemovitých věcí. Tuto daň odvádí prodávající a její sazba činí 4 % z nabývací ceny. Nabývací cenu lze snížit o uznatelné výdaje, kterými jsou například znalecký posudek nebo náklady na přípravu kupní smlouvy.

Daň z nabytí v současnosti odvádí prodávající neboli převodce, za její úhradu ale ručí nabyvatel. Poplatníkem daně z nabytí nemovitosti může být i kupující, pokud se tak strany dohodnou. Tuto informaci je však nutné uvést do kupní smlouvy nejlépe ve znění „Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí je nabyvatel“. Na ostatní formulace nemusí brát finanční úřad zřetel.

Ve schvalovacím procesu je v současnosti novela zákona, podle které bude definitivním plátcem daně z nabytí vždy nabývající osoba, tedy kupující. Touto legislativní změnou sladíme úpravu s většinou zemí Evropské unie.

Pokud je předmětem prodeje nová nemovitost do pěti let od zkolaudování, vztahuje se na ni platba daně z přidané hodnoty. Platba DPH se dotýká také nemovitostí užívaných méně než 5 let, případně budov, které prošly významnou rekonstrukcí.

Daň z dědění nemovitosti

Na bezúplatné nabytí nemovitostí se vztahuje specifický daňový režim. V minulosti se odváděla daň dědická, případně daň darovací, nad kterými nyní souhrnně převzala záštitu daň z příjmů.

Nabytí nemovitosti děděním je osvobozeno od daně z příjmů. Na zděděnou nemovitost se ale vztahuje oznamovací povinnost, kterou je třeba splnit, pokud hodnota příjmu přesáhla pět milionů korun. Skutečnost oznamuje nabyvatel finančnímu úřadu vždy po skončení kalendářního roku. Tuto povinnost za žádných okolností nepodceňujte. Při neohlášení hrozí finanční pokuta až ve výši 15 % z utajeného příjmu.

Daň z darování nemovitosti

V případě získání nemovitosti darem jsou od daně z příjmů osvobozeni příbuzní v linii přímé a v linii vedlejší, stejně jako osoby, se kterými žil dárce alespoň jeden rok před darováním ve společné domácnosti. Přestože jsou tyto osoby osvobozeny od daně z příjmů, opět se na ně vztahuje oznamovací povinnost, pokud získaná hodnota převýší pět milionů korun.

Na všechny ostatní obdarované se vztahuje 15% daň z příjmů, která se v daňovém přiznání eviduje jako bezúplatný příjem.

Od daní osvobozené družstevní byty

Specifickým je také převod družstevního bytu, který je vždy osvobozen od daně z přidané hodnoty. Proto ani u nových bytů nedochází ke zvýšení kupní ceny o DPH. Zároveň je od daně z nabytí také osvobozen převod členských práv v družstvu.

Zmíněné výhody vyrovnává skutečnost, že družstevní byt nelze zahrnout do daňových odpisů. Tato nevýhoda se dotýká hlavně podnikatelů, kteří si plánují družstevní byt pořídit jako investici k pronájmu.

A pokud dochází k převodu družstevního bytu do osobního vlastnictví, pak ani tento převod nepodléhá dani z nabytí nemovitosti. Tato skutečnost ale neplatí pro družstevní nebytové prostory, kromě garáží, sklepů a komor.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 8 000 Kč nebo Půjčka až 500 000 KčX