Poplatek z prodlení je už 5 let zrušen. Po kom může být ještě dnes dodatečně vymáhán?

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Poplatek z prodlení byl v roce 2016 zrušen, nahrazen byl úroky z prodlení. U starých dluhů se s ním setkat ještě lze. Jaká pravidla platila pro tuto speciální zákonnou sankci?

Poplatek z prodlení byl v roce 2016 zrušen, nahrazen byl úroky z prodlení. Nově už tak sice nemůže vzniknout povinnost uhradit poplatek z prodlení, avšak u starých dluhů se s ním setkat ještě lze. Jaká pravidla platila pro tuto speciální zákonnou sankci?

Ještě v roce 2013 byl poplatek z prodlení účtován především lidem, kteří nezaplatili nájem, a to ani pět dnů po splatnosti. Pětidenní zpoždění mohl majitel nemovitosti vyřešit dvojím způsobem:

 • tolerovat a nic nájemci neúčtovat,
 • účtovat úroky z prodlení.

Poplatek z prodlení ale mohl vzniknout také v situaci, kdy nebyla včas vrácena pronajatá movitá věc, například:

 • automobil,
 • stavební stroj,
 • nářadí.

Povinností nájemce pak bylo zaplatit:

 • poplatek z prodlení,
 • nájem až do vrácení.

V případě ztráty se speciální zákonná sankce navíc počítala až do nahlášení.

O kolik poplatek z prodlení převyšoval úroky z prodlení?

 • Výše poplatku byla stanovena na 2,5 promile z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Ze zákona nebylo možné si domluvit jinou sumu.
 • Speciální zákonná sankce v době uplatňování převyšovala zhruba jedenáctkrát úroky z prodlení.
 • V současné době je možné poplatek z prodlení stále vymáhat u dluhů vzniklých před 1. lednem 2016, a to například v exekučním řízení.
 • V roce 2014 byl poplatek snížen na 1 promile z dlužné částky za každý den prodlení.
 • Nižší sazba poměr mezi poplatkem z prodlení a úroky z prodlení snížila na 4,5násobek.

Kdo mohl poplatek z prodlení vymáhat a komu mohl být účtován?

V průběhu trvání posledních dvou let byla speciální zákonná sankce spojena už pouze se službami, které se týkaly bydlení, nebyla tedy používána k sankciování dluhů vzniklých z nájmu movitých věcí. Nově se ale mohl začít poplatek vymáhat nejen po nájemcích, ale i vlastnících bytů. Kdo všechno tedy mohl poplatek z prodlení vymáhat?

 • Pronajímatelé
 • Bytová družstva
 • Společenství vlastníků bytových jednotek

Na druhou stranu poplatek mohl být účtován nejen příjemci bytových služeb, ale i poskytovatelům. Typickým příkladem byl včas nevrácen přeplatek z vyúčtování za energie.

Od roku 2016 už poplatek z prodlení neexistuje, respektive pro nové dluhy už neplatí. Nyní si lze sankci smluvně dohodnout, popřípadě využít zákonné úroky z prodlení. Se speciální zákonnou sankcí se mohou setkat už jen lidé, kteří se potýkají s nesplacenými starými dluhy, a to ať už prostřednictvím exekučního vymáhání nebo v rámci sporných případů u soudu.