Pojistit byt by si měl majitel, na čích bedrech ale leží pojistka celého bytového domu?

Pojištění bytového domu bývá občas sporné. Kdo je za pojistku odpovědný, když nemovitost vlastní více lidí? Jinak se bude postupovat u družstva a jinak u SVJ.

Pojištění bytového domu bývá občas sporné. Kdo je za pojistku odpovědný, když nemovitost vlastní více lidí? Vždy je důležité vycházet z formy vlastnictví. Jinak se bude postupovat u družstva a jinak u SVJ.

Kdo musí pojistit bytový dům?

Bytový dům, ať už v podobě činžáku, paneláku nebo bytovky, je vždy nutné pojistit jako celek. Povinnost sjednat pojištění se ale liší na základě vlastnictví domu. Vyvstat tak mohou čtyři různé situace.

  • Bytový dům a vlastník v podobě jedné osoby
  • Bytový dům a družstvo
  • Bytový dům a společenství vlastníků jednotek (SVJ)
  • Bytový dům a více majitelů

V prvním případě není, o čem debatovat, pojistit celou stavbu musí daná fyzická osoba, která nemovitost vlastní. U družstevních bytů je to podobné, avšak v této situaci je pojistka na bedrech družstva. Je nutné si uvědomit, že obyvatelé bytů nejsou jejich majiteli, jedná se pouze o členy družstva, za pojistku tak zodpovídá družstvo jako celek.

Problém může nastat u nemovitosti, kterou vlastní více fyzických osob. Funguje-li SVJ, poté spadá pojištění do jeho kompetence. Pokud neexistuje společenství vlastníků jednotek, sjedná pojištění jeden z majitelů, plnění je pak rozděleno na základě podílů vedených v katastru nemovitostí.

Kdy je povinnost založit SVJ?

Společenství vlastníků jednotek je nutné založit tehdy, když součástí domu je alespoň pět bytových jednotek, které vlastní alespoň tři různí majitelé.

Na jaké další pojištění u bytu nezapomínat?

Kromě pojištění stavby, jsou nasnadě také další dvě pojistky:

Pojištění domácnosti by měl sjednat buď majitel, nebo nájemce. Dvě pojistky jsou zbytečné, pojišťovna stejně vyplatí jen jedno pojistné plnění. Má-li pronajímatel strach, že nájemce tak neučiní, může do smlouvy pojištění domácnosti zahrnout jako povinné.

Ten, kdo v bytě bydlí, by pak měl myslet i na pojištění odpovědnosti, které se vztahuje na škody způsobené třetí straně. Typickým příkladem je vytopení sousedů.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 50 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 0,6 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet