Podváděli jste při psaní diplomky? O titul můžete přijít i tři roky zpětně od promocí

Aféra na plzeňských právech nastartovala vlnu nevole. Lidem se nelíbilo nemorální nabytí magisterského titulu a dožadovali se potrestání.

Aféra na plzeňských právech nastartovala vlnu nevole. Lidem se nelíbilo nemorální nabytí magisterského titulu a dožadovali se potrestání. I díky tomu dnes novela vysokoškolského zákona upravuje podmínky pro odebrání titulu.

V posledních dnech se slovo plagiátorství používá až moc často. Nejeden ministr nové vlády touto cestou přišel k vysokoškolskému titulu. Ten jim nyní může být i odebrán. Za jakých podmínek a kdo může o titul přijít, upravuje vysokoškolský zákon.

O titul mohou přijít studenti, kteří opisují u zkoušek i u závěrečné práce

Absolvent může přijít o titul ve dvou případech. Ať už půjde o první či druhý, vždy musí být otevřeno takzvané řízení o vyslovení neplatnosti vykonané státní závěrečné zkoušky.

  • Absolvent je odsouzen za úmyslný trestný čin, protože nesplnil podmínky týkající se vykonání státní závěrečné zkoušky.
  • Absolvent vědomě opsal nebo si nechal na zakázku napsat závěrečnou práci.

V prvním případě může škola zahájit řízení vedoucí k odebrání titulu. Takovýmto úmyslným trestným činem je například podplacení zkušební komise.

V druhém případě absolvent úmyslně jedná proti dobrým mravům, jednání musí být soustavné nebo opakované. V této situaci není zapotřebí soudního rozhodnutí, že se jedná o nezákonný čin. Škola tak může odebrat diplom:

  • kvůli plagiátorství v závěrečné práci,
  • kvůli soustavnému podvádění u zkoušek.

POZOR: Zatímco ještě donedávna bylo opsání závěrečné práce velmi těžko odhalitelné, dnes už díky online systémům kontroly lze na plagiátorství snadno upozornit!

O odebrání titulu může rozhodnout rektor i soud

Z nové právní úpravy vyplívá, že zahájit řízení s absolventem je možné až tři roky zpětně. Řízení by měla zahájit příslušná škola:

  • do tří let od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku.
  • do tří let od vykonání státní zkoušky nebo její součásti.

Proces může být zahájen i v případech, že závěrečná zkouška byla vykonána před novou právní úpravou.

A jak řízení pro odebrání titulu probíhá?

Nejdříve zahájí svou činnost přezkumná komise, která následně předá své rozhodnutí rektorovi. Až ten ale stanoví, zda opravdu došlo k porušení práv a vykonaná státní zkouška je tudíž neplatná. Pokud tomu tak je, je absolventovi akademický titul, který získal na příslušném studiu vysoké školy, odebrán. Spolu s titulem pozbude platnosti také:

  • diplom, 
  • dodatek k diplomu.

Proti rozhodnutí rektora se nemůže absolvent odvolat, pokud ale nesouhlasí s výsledkem řízení, může na školu podat žalobu.

POZOR: Další studium na stejné škole zákon „absolventovi“ nezakazuje, kdo ale nemusí zápis znovu povolit, je rektor. Pokud je studentovi umožněno znovu nastoupit do prvního ročníku, je dokonce možné, aby si nechal uznat většinu předmětů z původního studia. Konkrétní postup je ale už v rukách dané školy.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,49 %
až do výše 50 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 0,6 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet