Podnikání na mateřské a rodičovské: Jaké výhody a omezení mohou maminky čekat?

Nejednu maminku napadne začít podnikat. Některé svůj nápad dotáhnou do konce. Co vše je zapotřebí vědět, než se do podnikání na mateřské či rodičovské pustíte?

Nejednu maminku na rodičovské dovolené napadne začít podnikat. Některé svůj nápad dotáhnou i do zdárného konce. Co vše je ale zapotřebí vědět, než se do podnikání na mateřské či rodičovské pustíte?

Začít podnikat během rodičovské dovolené je velmi výhodné. Rodič je díky svému novému statusu v takzvaném daňovém ráji a v prvním roce nemusí platit ani pojistné. Jak se ale liší podnikání na rodičovské od podnikání na mateřské?

I na mateřské je možné podnikat bez omezení

Mateřská dovolená trvá 28 týdnů, v případě dvojčat a vícerčat 37 týdnů. Pokud podnikáte již před narozením dítěte, pak pamatujte, že jako OSVČ musíte být účastna na nemocenském pojištění, a to minimálně 270 kalendářních dnů v průběhu posledních dvou let, z toho minimálně 180 dnů v průběhu jednoho roku, abyste získala peněžitou pomoc v mateřství (PPM). Není-li tato podmínka splněna, není na peněžitou pomoc v mateřství nárok.

Jako OSVČ ale nesmíte při pobírání PPM podnikat. Je zapotřebí živnost zrušit či přerušit, popřípadě činnost vykonávat prostřednictvím zaměstnanců nebo spolupracující osoby.

Jestliže jste na mateřskou nastoupila ze zaměstnání a s podnikáním jste začala až na mateřské, pak je možné činnost zcela bez problémů vykonávat a zároveň pobírat peněžitou pomoc v mateřství. Ta vám totiž plyne ze zaměstnání.

Při podnikání na rodičovské je rozhodující starost o dítě

Podnikat na rodičovské dovolené a současně pobírat rodičovský příspěvek je možné zcela bez omezení. Rodičovský příspěvek v celkové výši 220 000 Kč náleží každému rodiči bez ohledu na výši příjmů z podnikání. Důležité je příspěvek postupně vyčerpat do 4 let věku dítěte. Následné dočerpání poté již není možné. Rychlost čerpání lze podle potřeby upravovat každé tři měsíce.

Pro získání rodičovského příspěvku při podnikání nejsou rozhodné příjmy, nýbrž to, zda je zajištěna celodenní péče o dítě. O dítě se musí starat buď rodič samotný, nebo jiná zletilá osoba. Za určitých podmínek může být dítě také v jeslích a mateřské škole. Dítě mladší 2 let může být v těchto zařízeních maximálně 46 hodin každý měsíc.

Sociálnímu a zdravotnímu pojištění se v prvním roce zcela vyhnete

Výhodou podnikání na rodičovské je, že první rok neplatíte zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. V dalších letech se zálohy na zdravotní navyšují podle výdělku z předchozího roku. U sociálního pojistného platí, že OSVČ odvádí pojištění jen tehdy, má-li vyšší zisk než 67 756 Kč za rok. Tato částka je stanovena pro rok 2017.

I přestože vám vyšla daň nulová, je zapotřebí podat daňové přiznání, a to nejpozději do 1. dubna. Nejpozději do 30. dubna je poté nutné odevzdat Přehled o příjmech a výdajích na Okresní správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, a to i tehdy, jste-li osvobozena od platby záloh.

Půjčka.co je bezpečný web

Náš web je bezpečný a všechna data šifrována. Čtěte více


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 2,99 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 2,99 %
až do výše 900 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 3 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet