Paušální daň: Kolik činí pro rok 2021 a komu se tato novinka vyplatí?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Daně5 minut čtení

Přihlásit se k paušální dani by mělo ušetřit především papírování. Vyplatí se ale každému? A mají na ni nárok všichni podnikatelé?

Přihlásit se k paušální dani mohli podnikatelé do 11. ledna 2021, novinka by jim měla ušetřit především papírování. Vyplatí se ale odvody a daň z příjmu vyměnit za jednu fixní částku v podobě paušální daně? A mají na ni nárok všichni podnikatelé?

Součástí paušální daně je:

 • minimální výše zdravotního pojištění, která pro rok 2021 činí 2 393 Kč,
 • minimální výše sociálního pojištění navýšená o 15 %, což pro rok 2021 činí 2 976 Kč,
 • daň z příjmů stanovena fixně na 100 Kč.

Měsíční záloha v rámci paušální daně tak pro letošní rok je stanovena na částku 5 469 Kč a splatná je vždy do 20. dne daného kalendářního měsíce. Za rok podnikatel odvede státu a pojišťovně celkem 65 628 Kč.

Kdo má nárok na platbu paušální daně?

Paušální daň může odvádět osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), avšak jen za určitých podmínek.

 • Nesmí být plátcem DPH.
 • Nesmí mít registrační povinnost k DPH.
 • Nesmí být společníkem ve veřejné obchodní společnosti.
 • Nesmí být komplementářem v komanditní společnosti.
 • Nesmí být dlužníkem v insolvenčním řízení.
 • Nesmí příjmy OSVČ za předchozí zdaňovací období přesáhnout 1 000 000 Kč.
 • Nesmí OSVČ plynout v rozhodném zdaňovacím období příjmy ze závislé činnosti.

Proč (ne)odvádět paušální daň?

Paušální daň má mnoho výhod, ušetří živnostníkům především čas strávený nad byrokracií.

 • Nastaví jeden trvalý příkaz.
 • Jednou platbou vyřeší odvody na pojistném i daň.
 • Vyhnou se vyplňování a podávání daňového přiznání a přehledu pojistného.
 • Ušetří za daňové poradce a účetní.
 • Eliminuje se počet kontrol z finančního úřadu.
 • Zvýší se výše budoucího starobního důchodu.

Na druhou stranu není možné u paušální daně uplatnit daňové slevy a odpočty, jako jsou například:

 • sleva na poplatníka,
 • sleva na manžela/manželku,
 • sleva držitele průkazu ZTP/P,
 • sleva na studenta,
 • školkovné,
 • daňové zvýhodnění,
 • bonus na děti.

Kdo by (ne)měl na platbu paušální daně kývnout?

Paušální daň se vyplatí především svobodným a bezdětným podnikatelům, jejichž roční příjmy se přibližují k 1 000 000 Kč. Naopak začínající živnostník, který uplatňuje slevu na děti a manželku, má sjednané životní pojištění a splácí v rámci svého byznysu úvěr pro podnikatele, by se do paušální daně hnát neměl. Proč?

 • Nemohl by si od základu daně odečíst úroky a ani životko.
 • Nemohl by uplatnit daňové slevy.

Přihlášení k paušální dani dobře zvažte, pokud porušíte některou z podmínek, můžete být z tohoto institutu vyloučeni s tím, že budete muset zpětně dodat daňové přiznání i přehled k pojistnému. Pro rok 2021 se přihlásit k paušální dani už není možné, pro rok 2022 pak stačí vyplnit a podat formulář Oznámení o vstupu do paušálního režimu, a to buď osobně, nebo online.