ODS chce zrušit superhrubou mzdu. Jaké změny novinka přinese?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Rádce5 minut čtení

ODS chce zrušit superhrubou mzdu. Díky daňovým změnám, které má politická strana v programu, by mělo dojít k navýšení čisté mzdy každého zaměstnance.

ODS chce zrušit superhrubou mzdu. Díky daňovým změnám, které má politická strana v programu, by mělo dojít k navýšení čisté mzdy každého zaměstnance. Jak moc návrhy ODS zahýbají s legislativou a jak bude nový výpočet čisté mzdy vypadat?

Superhrubá mzda je hrubou mzdou zaměstnance, která je navýšená o povinné odvody pojistného placené zaměstnavatelem za zaměstnance. Superhrubá mzda je vždy zaokrouhlena na stokoruny nahoru. V současné době je ze superhrubé mzdy vypočítávána daň z příjmu. V případě schválení návrhu ODS by daň z příjmu fyzických osob byla počítána pouze z hrubé mzdy pracovníka.

Ti, kteří pobírají 11 000 Kč hrubého, by si díky daňové novince polepšili o 150 Kč. Zaměstnanci s hrubou mzdou 16 000 Kč by každý měsíc dostali o 825 Kč více. Těm, kterým každý měsíc výplatní páska ukáže 21 000 Kč hrubého, by dostali v čistém o 1 080 Kč více. Zaměstnanci s hrubou mzdou 26 000 Kč by si polepšili o 1 335 Kč.

A jak by výpočet čisté mzdy podle programu ODS vypadal?

Příklad: Hrubá mzda pana Černého činí 25 600 Kč. Pan Černý kromě základní daňové slevy na poplatníka neuplatňuje žádné jiné slevy pro výpočet čisté mzdy.

Legislativa platná
pro rok 2017
Legislativa planá podle daňového programu ODS
Hrubá mzda
25 600 Kč
25 600 Kč
Sociální pojistné
1 664 Kč
1 664 Kč
Zdravotní pojistné
1 152 Kč
1 152 Kč
Daňový základ
34 400 Kč
25 600 Kč
Daň z příjmu
5 160 Kč
3 840 Kč
Sleva na poplatníka
2 070 Kč
2 070 Kč
Daň z příjmu po slevě
3 090 Kč
1 770 Kč
Celkové odvody zaměstnance
5 906 Kč
4 586 Kč
Čistá mzda
19 694 Kč
21 014 Kč
Rozdíl
 -
1 320 Kč

Sociální pojistné činí 6,5 % z hrubé mzdy, zdravotní 4,5 % z hrubé mzdy. Daňový základ je v současné době roven superhrubé mzdě, která se vypočítá jako hrubá mzda plus povinné odvody zaměstnavatele za zaměstnance, tedy 25 600 Kč + 34 % z 25 600 Kč. Superhrubá mzda je následně zaokrouhlena na stokoruny nahoru. Podle nové legislativy ODS by byl daňový základ roven hrubé mzdě. Daň z příjmu činí 15 % z daňového základu. Celkové odvody zaměstnance jsou počítány jako sociální a zdravotní pojistné plus daň z příjmu po slevě.

Jaké další změny má ODS ve svém daňovém programu?

ODS počítá také se zrušením solidární daně z příjmu fyzických osob. Tato novinka by pomohla k daňové úspoře především těm s vysokými příjmy, a to ať už zaměstnancům či osobám samostatně výdělečně činným. Solidární daň platí lidé, kteří si vydělají měsíčně více jak 112 928 Kč.

Dále by politická strana ráda obnovila zastropování pro odvod zdravotního pojištění. Zdravotní pojištění se platí z celého příjmu, zatímco pro sociální pojištění je stanovena hranice, která pro rok 2017 činí 1 355 136 Kč. Podle ODS by se limity pro obě pojištění měly rovnat.

V neposlední řadě chce politická strana snížit odvody zaměstnavatelů za zaměstnance o 2 %. Pokud by mzdové náklady zůstaly neměnné, pak by díky snížení mohlo dojít k navýšení mzdy zaměstnance.