Od ledna se pitná voda opět zdražuje. Průměrná cena je 85 Kč za kubík vody.

31. 1. 2018
cena vody, kubík vody cena, vodné a stočné, cena vodného a stočného
Finance

Ceny vodného a stočného se letos zvyšují. Republikový průměr tak dosahuje 85 Kč za kubík vody. Kolik platí domácnosti v metropoli a kolik na východě republiky? Komu vlastně platíme za vodné a stočné, a je voda, která nám teče z kohoutků opravdu kvalitní?

Zdražování vodného a stočného nebude pro rok 2018 nijak markantní. Ve většině případů půjde pouze o navýšení o meziroční míru inflace, avšak nelze mluvit o jednotném navýšení ve všech regionech. Důvodem je, že vlastníků vodohospodářské infrastruktury a provozních společností je hned několik.

V Brně a v Ostravě je kubík vody levnější než v Praze

Prozatím ještě pro rok 2018 nejsou známy ceny vodného a stočného ve všech regionech. Přesto někde už lidé vědí, kolik zaplatí.

 • Praha 87,39 Kč za m3
 • Brno 76 Kč za m3
 • Ostrava 81,07 za m3

V průměru pak české domácnosti zaplatí za kubík vody 85 Kč. Vodárenské společnosti si ale nemohou ceny vodného a stočného určovat, jak se jim zlíbí. Musí dodržovat platné regule, které stanovuje:

 • ministerstvo financí,
 • ministerstvo zemědělství,
 • ministerstvo živnostního prostředí,
 • ministerstvo zdravotnictví,
 • obce a kraje.

Bohužel vliv hned několika institucí je velmi často na škodu a v praxi to do cenové politiky přináší řadu komplikací.

Co ovlivňuje cenu pitné vody?

Celý výnos z vodného a stočného rozhodně nepatří jen vodárenským společnostem. Z toho, co domácnosti zaplatí, jde 41 % do veřejných rozpočtů, a 15 % pak činí DPH.

Do kalkulace ceny je ale nutné zahrnout:

 • ekonomicky oprávněné náklady pořízení, zpracování a oběhu zboží doložitelné z účetnictví,
 • přiměřený zisk.

Ekonomicky oprávněné náklady jsou v kontrolní režii ministerstva financí. Přiměřený zisk pak musí být stanoven tak, aby vodárenská společnost měla z poskytnuté služby adekvátní návratnost. O výnosu ale opět rozhoduje ministerstvo financí.

Cenu vodného a stočného ovlivňují i například:

 • náklady v podobě nájemného za pronájem infrastrukturního vodohospodářského majetku, který se využívá pro výrobu a dodávku pitné vody,
 • poplatek za připojení k vodovodní síti.

Veškeré stanovené regulace jsou ale přísně hlídané, a tak určité náklady, výnos i zisk nesmí být v rozporu s legislativou.

Kromě ceny vody, roste i její kvalita

Do zkvalitnění služeb dodávky pitné vody se v posledních letech investovalo zhruba 10 miliard Kč ročně. Kromě ceny, tak naštěstí roste i kvalita vody. O kvalitě rozhoduje celá řada ukazatelů, kterými jsou například:

 • počet překročení limitních hodnot,
 • počet překročení mezních hodnot,
 • počet překročení nejvyšších mezních hodnot,
 • chemické hodnoty,
 • fyzikální hodnoty,
 • mikrobiologické hodnoty.

Díky přísné kontrole se pitná voda v České republice řadí mezi nejčistší ve světovém srovnání. Mezi evropskými zeměmi pak kvalita pitné vody patří na přední příčky.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX