Od června se snižují exekuční srážky ze mzdy. Platí novinka i pro vás?

11. 6. 2019
exekuce, exekuční srážky, exekuční srážky ze mzdy, výpočet exekuce 2019, exekuční srážky ze mzdy 2019, výpočet exekuční srážky ze mzdy 2019, exekuce na plat 2019, pořadí exekučních srážek ze mzdy, srážky ze mzdy, srážky ze mzdy 2019
Finance

Od června dochází ke změně srážek ze mzdy. Hranice plně zabavitelného zbytku mzdy se navyšuje na dvojnásobek, avšak jen pro dlužníky s čistou mzdou nad 16 000 Kč. Jak to tedy bude?

Zaměstnaní dlužníci v exekuci se potýkají s nižšími příjmy, důvodem jsou srážky ze mzdy. Ty přitom nejsou pro všechny stejné, výše srážek závisí na životní situaci člověka. Pokud jsou na dlužníkovi závislé další osoby, bude jeho exekuční srážka nižší. Dlužníkovi vždy musí zbýt nezabavitelné minimum, jehož výše roste s každou vyživovanou osobou.

  • Nezabavitelné minimum pro dlužníka je 6 428,67 Kč.
  • Nezabavitelné minimum na každou vyživovanou osobu je 1 607,17 Kč.

O kolik se zvýší hranice plně zabavitelného zbytku mzdy?

Exekuční srážky jsou odčítány z čisté mzdy. V červnové výplatě ještě k žádným změnám nedojde, protože se jedná o peníze za květen. Z částky nad 9 643 Kč tak k omezení nedochází a vše, co je nad ní, je dlužníkovi strženo.

  1. První třetina z 9 643 Kč padne na úhradu pohledávek.
  2. Druhá třetina z 9 643 Kč je určena na přednostní pohledávky, jsou-li nepřednostní, zůstává dlužníkovi.
  3. Třetí třetina z 9 643 Kč je ponechána dlužníkovi.

Od června se ale limit zdvojnásobuje, tudíž bude činit 19 286 Kč.

Příklad

Měsíční hrubý příjem pana Dvořáka činí 33 000 Kč, jeho dlužná částka pro nepřednostní pohledávku dosahuje 350 000 Kč. Kolik pan Dvořák dostane ze mzdy za květen a za červen?

  • Hrubá mzda: 33 000 Kč
  • Daň z příjmu fyzických osob: 4 575 Kč
  • Sociální pojištění: 2 145 Kč
  • Zdravotní pojištění: 1 485 Kč
  • Čistá mzda: 24 795 Kč

1. Květnová mzda vyplácena v červnu

Je-li z čisté mzdy odečteno nezabavitelné minimum ve výši 6 429 Kč, pak pro srážky ze mzdy se vychází z částky 18 366 Kč. To, co je nad částku 9 643 Kč, je panu Dvořákovi zabaveno. Jelikož pan Dvořák má nepřednostní pohledávky, je mu z čisté mzdy stržena nadlimitní částka 8 723 Kč a jen třetina určena na exekuci 3 214 Kč.

Výpočet  
24 795 Kč - nezabavitelné minimum 6 429 Kč = 18 366 Kč
18 366 Kč - limit, nad který je vše strženo 9 643 Kč = 8 723 Kč
9 643 Kč / 3 = 3 214 Kč
Třetina padne na exekuci 3 214 Kč + 8 723 Kč = částka stržena ze mzdy 11 937 Kč
24 795 Kč - 11 937 Kč = částka k výplatě 12 858 Kč

2. Červnová mzda vyplácena v červenci

Z čisté mzdy bude opět odečteno nezabavitelné minimum ve výši 6 429 Kč, tudíž pro srážky ze mzdy se bude vycházet z částky 18 366 Kč. To, co bude nově nad částku 19 286 Kč, bude panu Dvořákovi zabaveno, v našem případě tedy 0 Kč. Dělit třemi se bude částka 18 366 Kč. Třetina padne na exekuci, další dvě třetiny připadnou panu Dvořákovi.

Výpočet  
24 795 Kč - nezabavitelné minimum 6 429 Kč = 18 366 Kč
18 366 Kč - limit, nad který je vše strženo 19 286 Kč = 0 Kč
18 366 Kč / 3 = 6 122 Kč
Třetina padne na exekuci 6 122 Kč + 0 Kč =částka stržena ze mzdy 6 122 Kč
24 795 Kč - 6 122 Kč = částka k výplatě 18 673 Kč
 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX