O voličský průkaz k druhému kolu prezidentských voleb můžete žádat až do 24. ledna

První kolo prezidentských voleb skončilo a máme tu druhé. Nemůžete-li dostavit do volební místnosti v místě vašeho trvalého bydliště, můžete si zažádat o voličský průkaz.

První kolo prezidentských voleb skončilo a máme tu druhé kolo. Jestliže se v den voleb nemůžete dostavit do volební místnosti v místě vašeho trvalého bydliště, můžete si zažádat o voličský průkaz. Času ale není mnoho. Víte, jak zažádat o voličský průkaz na druhé kolo voleb?

Kdo může volit v 2. kole prezidentských voleb?

Volit mohou pouze osoby starší 18 let, které mají státní občanství ČR. Ve volební místnosti je nutné se prokázat jedním z dokladů, a to:

  • občanským průkazem,
  • cestovním pasem,
  • voličským průkazem.

Osoby volící v zahraničí, pak mohou být identifikovány na základě zvláštního seznamu voličů.

POZOR: Bylo-li vám 18 let mezi prvním a druhým kolem voleb, pak se druhých voleb můžete zúčastnit, a to i s voličským průkazem.

Voličský průkaz pro 2. kolo prezidentských voleb: Kde a jak ho seženete?

O voličský průkaz je nutné zažádat na krajském či obecním úřadě v místě trvalého bydliště, a to:

  • osobně,
  • písemně,
  • elektronicky.

Osobně máte čas na vyřízení voličského průkazu do středy 24. ledna 2018. Písemně můžete žádat pouze do pátku 19. ledna 2018. U písemné žádosti je nutné, aby váš podpis byl úředně ověřen. To můžete učinit například na České poště nebo na městské či obecním úřadě. Elektronicky lze o voličský průkaz zažádat do 19. ledna 2018 prostřednictvím datové schránky.

POZOR: Pokud jste o voličský průkaz žádali už před prvním kolem voleb, pak je možné, že jste si automaticky zažádali i pro druhé kolo o možnost volit mimo váš volební okrsek.

Co je to zvláštní seznam voličů?

S voličským průkazem můžete volit v České republice i v zahraničí, kde se volí na zastupitelském úřadě (konzulátu a velvyslanectví). Zvláštní seznam voličů pak mohou využít lidé žijící trvale v zahraničí.

V takovém případě není nutné zasílat žádost o přidání na seznam do České republiky, ale stačí osobně nebo písemně zažádat na zastupitelském úřadě v obvodu trvalého bydliště. Pro zapsání na seznam musíte předložit:

  • průkaz totožnosti (občanský průkaz, pas),
  • potvrzení o tom, že bydlíte v daném okrese. 

Bohužel na tento zvláštní seznam už není možné se pro druhé kolo prezidentských voleb zapsat. Žádost je totiž nutné vždy podat do 40 dnů před začátkem voleb, pro prezidentské volby 2018 byl tak nejzazší termín stanoven na 3. prosince 2017.

POZOR: Jestliže jste jednou zapsáni na zvláštní seznam voličů, jste automaticky vyřazeni z klasického seznamu voličů. Jakmile se tak vrátíte do České republiky, musíte pamatovat na to, že na zahraničním zastupitelství je nutné zažádat o vyřazení ze zvláštního seznamu. Potvrzení o vyřazení pak dodáte na příslušný úřad v ČR, nebo odevzdáte ve volební místnosti.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet