O jaké státní dávky se máte zajímat před porodem?

K mateřskému a rodičovskému příspěvku se nově přidá i otcovská poporodní péče. Pro koho a v jaké výši jsou tyto dávky určené?

K mateřskému a rodičovskému příspěvku se nově přidá i otcovská poporodní péče. Pro koho a v jaké výši jsou tyto dávky určené? Kdy máte nárok na čerpání jednotlivých příspěvků? Odpovědi na tyto a další otázky přináší dnešní článek.

V pojmech souvisejících s mateřskou dovolenou někteří tápou. Rodičovskou zaměňují za mateřskou a opačně. Pojďme si ve všem udělat pro jednou jasno.

Peněžitá pomoc v mateřství je určena pro matku i otce

V době mateřské dovolené má nárok matka i otec na peněžitou pomoc v mateřství. Ať už se pro čerpání dávky rozhodne jeden či druhý z rodičů, je zapotřebí splnit několik podmínek.

Maminky mají nárok na peněžitou pomoc v mateřství nejdříve od začátku 8. a nejpozději od začátku 6. týdne před lékařsky stanoveným termínem porodu. Pokud není nahlášeno na okresní správu sociálního zabezpečení datum nástupu na mateřskou, automaticky je příspěvek čerpán od 6. týdne. V případě dřívějšího porodu je nárok na dávku ode dne narození miminka.

Pro čerpání peněžité pomoci v mateřství je ale důležité splnit základní podmínku, kterou je účast na nemocenském pojištění, a to alespoň po dobu 270 dní. Tato podmínka je splněna, pokud jste před nástupem na mateřskou byla zaměstnána (vyjma práce na dohodu o provedení práce s měsíční odměnou do 10 000 Kč), platila si dobrovolné nemocenské pojištění, nebo se soustavně připravovala na budoucí povolání.

V případě nesplnění podmínky není možné čerpat peněžitou pomoc v mateřství. Maminka tak rovnou pobírá rodičovský příspěvek. Peněžitou pomoc v mateřství ale mohou čerpat i tatínkové. Často se k této variantě přiklání rodiny, ve kterých matka není účastna nemocenského pojištění. Otec může nastoupit na mateřskou jen tehdy, když oba rodiče uzavřou písemnou dohodu, že o narozené miminko bude pečovat otec, a to minimálně po dobu 7 dnů.

Doba čerpání peněžité pomoci v mateřství:

matka – 28 týdnů (v případě dvojčat a vícerčat 37 týdnů)

otec – 22 týdnů (v případě dvojčat a vícerčat 31 týdnů)

Výše peněžité pomoci v mateřství v roce 2017

Mateřská představuje 70 % průměrného hrubého měsíčního příjmu matky či otce. Ještě před samotným výpočtem se ale denní výdělek upravuje dle redukčních hranic. Ty jsou pro rok 2017 stanoveny:

  • z 1. redukční hranice 942 Kč se počítá 100 %,
  • z 2. redukční hranice 1 412 Kč se počítá 60 %,
  • z 3. redukční hranice 2 824 Kč se počítá 30 %.

Nová otcovská dávka ještě není jistá

Poslední státní dávkou, která je určena pro rodiče novorozeňat, je otcovská poporodní péče. Tato novinka prozatím ještě neprošla celým schvalovacím řízením. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí by měla být vyplácena po dobu jednoho týdne v průběhu šestinedělí matky a dítěte. Podmínkou však je, aby otec byl účasten na nemocenském pojištění minimálně tři měsíce před porodem.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,94 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet