Nové termíny pro daňová přiznání pro rok 2021. Co se stane, když je nedodržíte?

Kateřina Doležalová
4.5
Rubrika: Daně5 minut čtení

Pandemie koronaviru ovlivnila mnohé, a to i odevzdání daňového přiznání. Víte, do kdy máte ještě čas a od kdy se vám začínají počítat penále v roce 2021?

Pandemie koronaviru ovlivnila mnohé, a to i odevzdání daňového přiznání. Termíny pro podání formulářů jsou posunuty. Víte, do kdy máte ještě čas a od kdy se vám začínají počítat penále v roce 2021?

Termíny pro podání daňového přiznání se posouvají:

 • u daně z nemovitosti,
 • u daně z příjmu fyzických osob.

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí

Běžně platí, že daňové přiznání k dani z nemovitosti, je nutné podat do konce ledna, pro letošní rok byla lhůta prodloužena na první dubnový den. Nový termín ale platil pouze v situacích, kdy přiznání bylo podáváno:

 • 100% vlastníkem,
 • společným zmocněncem vlastníků.

Lhůta pro zaplacení daně z nemovitých věcí upravována není, do konce května je tedy nezbytné daň uhradit.

Pozor na sankce za nedodržení termínu. I přestože lhůta pro podání daňového přiznání byla do 1. dubna, sankce se vypočítává z doby od 31. ledna až do dne odevzdání.

 • Sankce hrozí za pozdní podání i pozdní úhradu.
 • Pokuta se začíná počítat až od 6. pracovního dne po uplynutí řádné lhůty.
 • Sankce činí za každý den prodlení 0,05 % z vypočtené daně.
 • Pokud pokuta nepřesáhne 1 000 Kč, nevyměřuje se.
 • Alespoň 500 Kč musí uhradit ten, kdo ani přes výzvu finančního úřadu přiznání neodevzdá.
Řádné termíny
Termíny posunuté z důvodu pandemie
Do kdy odevzdat daňové přiznání k dani z nemovitosti?
do 31. ledna
Do kdy zaplatit daň z nemovitosti?
do 31. května

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob

Pro daňové přiznání platily vždy dva termíny:

 • do 31. března,
 • do 1. července s daňovým poradcem.

Letos je možné bez sankce podat daňové přiznání až do 3. května, a to i bez daňového poradce po boku. Odevzdat lze formulář několika způsoby.

 • Osobně v listinné podobě
 • Poštou v listinné podobě
 • Přes datovou schránku
 • E-mailem s elektronickým podpisem
 • Online přes aplikaci Moje daně

Pakliže se rozhodnete pro odevzdání elektronickou formou, získáváte čas navíc, zákonný termín se v tomto případě posouvá na 1. června 2021. Využijete-li k podání pomoci daňového poradce, pak se ve lhůtě nic nemění.

A co když daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob nestihnete včas odevzdat? Čeká vás pokuta.

 • Pokuta se začíná počítat od 6. pracovního dne po uplynutí řádné lhůty.
 • Sankce činí za každý den prodlení 0,05 % z vypočtené daně.
 • Pokuta může dosahovat maximálně 5 % ze stanovené daně, popřípadě 0,01 % z daňové ztráty, nanejvýš pak 300 000 Kč.
 • Pokud sankce nepřesáhne 1 000 Kč, nevyměřuje se.
 • Minimálně 500 Kč a maximálně 300 000 Kč musí uhradit ten, kdo ani přes výzvu finančního úřadu přiznání neodevzdá.

POZOR: Termín pro zaplacení daně je totožný s termínem podání daňového přiznání. Záleží tedy na způsobu odevzdání formuláře.