Neplníte normy? Čeká vás vyhazov. Jak je to s výpovědí pro neuspokojivé pracovní výsledky?

5. 3. 2019
výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky, výtka pro neuspokojivé pracovní výsledky, neuspokojivé pracovní výsledky, výpověď z pracovního poměru, výpověď, výpověď ze strany zaměstnavatele, výpověď z pracovního poměru 2019, výpověď 2019
Zaměstnání

Dostat vyhazov z práce není nic, o co by člověk stál, především pak tehdy, když za výpovědí stojí neuspokojivé pracovní výsledky. Kdo a jak ale určí, že nepracujete dobře? Může vás šéf vyhodit i kvůli pouhému jednomu dni, kdy nesplníte normu?

Hned na začátek je dobré uvést, že, pokud nesouhlasíte s výpovědí kvůli neuspokojivým pracovním výsledkům, můžete se soudně bránit. Což znamená, že:

 • zaměstnavateli oznámíte, že z vašeho pohledu je výpověď neplatná a trváte na pokračování zaměstnaneckého poměru,
 • váš případ předáte soudu,
 • pokud vám dá soud za pravdu, máte nárok na peněžité odškodnění v podobě náhrady mzdy.

Počítejte ale s tím, že soudní řízení se v České republice může táhnout několik měsíců i let.

Co jsou neuspokojivé pracovní výsledky?

Pojem neuspokojivé pracovní výsledky není v českém zákoně jasně definován. Může se ale jednat například o neplnění norem v podobě:

 • plánu prodeje,
 • počtu uzavřených smluv,
 • spotřeby práce.

Ať už ale zaměstnavatel vytýká zaměstnanci to či ono, vždy mu musí dát šanci na nápravu.

 • Zaměstnanec tak musí dostat písemné varování.
 • Písemným varováním je vytýkací dopis, který se doručuje do vlastních rukou.
 • Ve vytýkacím dopise musí být napsáno, v čem zaměstnavatel shledává neuspokojivé pracovní výsledky.
 • Zaměstnavatel musí dát zaměstnanci přiměřenou lhůtu na odstranění nedostatků.

Kdy může zaměstnanec dostat výpověď ještě před koncem stanovené lhůty?

Lhůta stanovená šéfem rozhodně není žádnou ochranou dobou. I v tomto čase může zaměstnanec dostat padáka z jiných výpovědních důvodů, jako jsou například:

 • organizační důvody
 • zdravotní důvody,
 • závažné porušení pracovních povinností.

Navíc je-li už před koncem stanovené lhůty zcela jasné, že zaměstnanec nezvládne odstranit nedostatky ve své práci, může obdržet výpověď ještě před jejím skončením. Taková situace může vzniknout u snadno kvantifikovatelné práce, kdy je ji možné vyčíslit.

 • Počet udělaných výrobků
 • Počet nasmlouvaných obchodních partnerů
 • Počet obsloužených zákazníků
 • Počet uzavřených smluv

Kdo nesmí být propuštěn pro neuspokojivé pracovní výsledky?

Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky nesmí dostat zaměstnanec, který je chráněn například:

 • v době pracovní neschopnosti pro nemoc či úraz,
 • v době mateřské a rodičovské dovolené.

Pokud zaměstnanec dostane výpověď ještě předtím, než například onemocněl, a jeho zaměstnanecký poměr po dvouměsíční výpovědní době by měl být ukončen právě v průběhu nemoci, pak se takzvaná ochranná doba do výpovědní lhůty nepočítá. Co to znamená? O ochrannou dobu se výpovědní doba a tím pádem i pracovní poměr prodlouží.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX