Neplatící nájemce: Kdy mu hrozí výpověď z bytu a kdy úroky z prodlení?

Kateřina Doležalová
4.8
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Jste v pronájmu a nemáte na zaplacení nájemného na další měsíc? Pak byste měli vědět, že kromě výpovědi z bytu vám hrozí i úroky z prodlení.

Jste v pronájmu a nemáte na zaplacení nájemného na další měsíc? Pak byste měli vědět, že kromě výpovědi z bytu vám hrozí i úroky z prodlení a že ukončením nájmu se dluhy rozhodně nesmažou. Co smí pronajímatel účtovat svým nájemníkům a co všechno už je naopak za hranou zákona?

Nájemník je povinen platit nájem. Jeho výše musí být dohodnuta ve smlouvě. Pokud se na datu nájemce s pronajímatelem nedohodnou, vychází se z platné legislativy, což znamená, že:

 • nájem se platí na každý měsíc dopředu,
 • nájem se platí nejpozději do 5. dne v měsíci.

Jestliže energie nejsou převedeny na nájemce, pak spolu s nájmem je nutné zaplatit i zálohy:

 • za plyn, 
 • za elektřinu,
 • za vodu. 

Úroky z prodlení stanovuje zákon, pronajímatel si je nemůže vycucat z prstu

Nájemné je zaplacené tehdy, jakmile jsou peníze u pronajímatele, a to ať už v bezhotovostní formě na účtu, nebo v hotovosti. V případě zasílání nájmu na účet, je nutné, aby v den splatnosti byly peníze už na účtu pronajímatele. Je zapotřebí nájem zasílat s předstihem.

Pokud nájemník nezaplatí včas, má právo mu pronajímatel naúčtovat úroky z prodlení. A jak vysoké?

 • Na úrocích se mohou obě strany dohodnout v nájemní smlouvě. Výše úroků nesmí být v rozporu s občanským zákoníkem.
 • Pokud úroky nejsou ujednány ve smlouvě, vychází se při výpočtu z nařízení vlády č. 351/2013 Sb., který stanovuje, že úrok z prodlení se rovná součtu aktuální repo sazby stanovené ČNB a osmi procent. 

Poznámka: V současné době repo sazba činí 0,75 %.

Smluvní pokutě a poplatku z prodlení je v Česku konec

Úroky z prodlení je možné naúčtovat, smluvní pokutu a poplatek z prodlení ale nikoliv. Ještě donedávna, kdy vstoupil v účinnost nový občanský zákoník, tomu ale bylo jinak.

Smluvní pokuta je pasé od ledna 2014, poplatku z prodlení byl utnut tipec o dva roky později začátkem roku 2016. Poplatek z prodlení mohl být přitom naúčtován nájemníkovi za platbu zpožděnou pět a více dní a činil jedno promile dlužné částky za každý den, nejméně pak 10 Kč za každý měsíc prodlení.

Kdy je možné dát okamžitou výpověď a kdy tříměsíční výpovědní lhůtu?

Zatímco smluvní pokuty a poplatku z prodlení se neplatící nájemci už nedočkají, výpovědi z bytu se dočkat mohou. A je jedno, jestli je smlouva uzavřena:

 • na dobu určitou,
 • na dobu neurčitou.

A jak výpověď probíhá?

 • Jestliže nájemník neplatí méně jak tři měsíce, dostane tříměsíční výpovědní lhůtu.
 • Pokud nájemník neplatí déle jak tří měsíce, může získat okamžitou výpověď bez výpovědní lhůty.

Nutno podotknout, že ani okamžitá výpověď nemusí být ihned. Je nutné, aby nájemník neplatit nájem v plné výši. V případě částečné úhrady nájmu dluh nepřesahuje tři nájmy, a tudíž není možné nájemníka z bytu okamžitě vyhodit. Navíc ještě před okamžitou výpovědí je zapotřebí neplatiče písemně vyzvat k úhradě dluhu. Výpovědí z nájmu samozřejmě končí nájemní smlouva, nikoliv však dluh!