Nechcete, aby vaše děti dědily? Víme, kdy a jak je lze vydědit

Nevycházíte se svými dětmi natolik, že jste se je rozhodli vydědit? Kdy lze potomky vydědit a jak zajistit, aby se z listiny o vydědění nestal jen cár papíru?

Nevycházíte se svými ratolestmi natolik, že jste se je rozhodli vydědit? Pozor, vynechat děti z rozdělování majetku po vaší smrti, není jen tak. Kdy lze potomky vydědit a jak zajistit, aby se z listiny o vydědění nestal jen cár papíru?

Jak napsat listinu o vydědění?

Aby listina o vydědění měla nějakou váhu, musí splňovat dvě podmínky. Na co tedy pamatovat?

 • Napsat ji celou vlastní rukou.
 • Opatřit ji datem sepsání a vlastnoručním podpisem.

Skutečně důležitý je bod „napsání vlastní rukou.“ Pokud byste chtěli napsat vydědění na počítači, pak by bylo nutné zajistit ještě dva svědky. Máte-li obavy z následné neplatnosti, je tu ještě možnost sepsat vydědění za poplatek u notáře.

Koho lze vydědit?

Vydědit je možné pouze děti, nikoliv manžela či manželku, popřípadě jiné příbuzné, které mají ze zákona právo na dědictví. Pakliže nechcete, aby dědili jiní rodinní příslušníci, odkažte svůj majetek někomu jinému. Pozor, toto řešení ale neplatí pro potomky, ty jsou nepominutelnými dědici. Co to znamená?

 • Ze zákona mají nárok na část dědictví.
 • Dědit nebudou jen tehdy, jsou-li vyděděni.

Jakmile ale dojde k vydědění dítěte, zároveň na majetek pozůstalého nemají nárok ani vnoučata. Je-li cílem vydědění obejít pouze přímého potomka, je nutné to v listině uvést. Výjimkou je situace, kdy vyděděný potomek zemře dříve než sám zůstavitel, potom mají vnoučata na dědictví nárok.

Kdy lze potomky vydědit?

Vydědit nelze děti bezdůvodně, konkrétní důvody jsou uvedeny v občanském zákoníku. Kdy lze tedy vydědit neopominutelného dědice?

 • Když zůstaviteli neposkytl potřebnou pomoc v nouzi.
 • Když o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl.
 • Když byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze.
 • Když trvale vede nezřízený život.
 • Když je nezpůsobilý dědit.
 • Když je zadlužen, popřípadě existuje obava, že by mu pro svou marnotratnost zděděný majetek dlouho nezůstal.

Vydědit potomka jen tak pro nic za nic nelze, pokud prohlášení o vydědění bude v rozporu se zákonnými důvody, nebude platné.

Co když vyděděný potomek nesouhlasí s jednáním zůstavitele?

Pokud neopomenutelný dědic nebude souhlasit s vyděděním, může se obrátit na soud. Jeho povinností ale bude prokázat, že zůstavitel neměl k tomuto kroku zákonný důvod. A kdy může dojít k rozporu? Například tehdy:

 • když zůstavitel uvede jako důvod vydědění nezájem, přitom ale on sám nechtěl být v kontaktu,
 • když potomek neposkytne potřebnou pomoc zůstaviteli, avšak kvůli tomu, že neměl možnost tak učinit, ať už z důvodu nedostatku financí či špatného zdraví.

Je-li v rámci soudního řízení prokázáno, že zůstavitel neměl důvod k vydědění, má pozůstalý nárok na svůj díl dědictví.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet