Na šikanu a sexuální obtěžování na pracovišti česká legislativa zapomíná

Zatímco mzdou, pracovní dobou i výpovědí se zákoník práce obsáhle zabývá, na sexuální obtěžování a šikanu se zapomíná.

Zatímco mzdou, pracovní dobou i možností výpovědi se zákoník práce poměrně obsáhle zabývá, na sexuální obtěžování a šikanu v práci česká legislativa zapomíná. Rozhodně v tom ale nejsme sami, tato problematika trápí i ostatní země Evropské unie.

Sexuální obtěžování vstoupilo nyní do povědomí především kvůli kampani MeToo, i proto se obdobným problémem zabýval také Evropský parlament, který upozornil na to, že v Evropské unii je zakázáno:

 • sexuální obtěžování,
 • psychické obtěžování.

Zároveň Evropský parlament vyžaduje, aby:

 • byl připraven legislativní návrh, který se problematikou bude zaobírat,
 • členské státy přijaly potřebná opatření,
 • země v EU podporovaly osvětové kampaně, které pomáhají obětím,
 • zaměstnavatelé stanovili jasná pravidla pro řešení takových situací.

Šikana ze strany kolegů či nadřízených?

Definici obtěžování najdeme v antidiskriminačním zákoně, který říká: „Obtěžováním se rozumí nežádoucí chování, jehož záměrem nebo důsledkem je snížení důstojnosti osoby a vytvoření zastrašujícího, nepřátelského, ponižujícího, pokořujícího nebo urážlivého prostředí, nebo které může být oprávněně vnímáno jako podmínka pro rozhodnutí ovlivňující výkon práv a povinností vyplývajících z právních vztahů.“

Antidiskriminační zákon se ale zabývá především obtěžováním kvůli diskriminaci:

 • věku,
 • rase,
 • zdravotního stavu.

Co se sexuálního obtěžování na pracovišti týká, to ani v zákoníku práce není nijak definováno. Praxe přitom hovoří o dvou typech šikany, a to:

 • bossing,
 • mobbing.

Zatímco bossing je šikana ze strany nadřízených, mobbing je šikana ze strany kolegů. Dojde-li však k takovýmto problémům na pracovišti, není zaměstnanec odkázán jen sám na sebe.

 • Šikana a obtěžování je porušení pracovních povinností.
 • Ten, kdo šikanuje a obtěžuje, může dostat okamžitou výpověď.
 • Ten, kdo je šikanován a obtěžován, má nárok na náhradu škody, pokud mu vznikla újma. 

Jak řešit šikanu na pracovišti?

V Česku se lze často setkat s případy, kdy:

 • dochází k sexuálnímu obtěžování mezi nadřízeným a podřízeným,
 • v rámci šikany se snaží zaměstnavatel přinutit zaměstnance k výpovědi,
 • nadřízený přetěžuje podřízené a vyžaduje po nich úkoly, které nespadají do jejich kompetence.

Ze strany zaměstnance je obvyklé si mnohé nechat líbit ze strachu, že přijde o práci. I proto se lidé bojí říci o svých problémech, a raději je neřeší. Často důvodem nicnedělání je:

 • minimum důkazů,
 • stud,
 • nedůvěra,
 • neochota řešit danou věc soudní cestou.

Přitom šikana a obtěžování je závažný problém, který je nutné řešit!

 • Problémy ihned nahlaste nadřízenému nebo vedení firmy.
 • Obrátit se můžete i na inspektorát práce.
 • Schraňujte si důkazy a zajistěte si svědky.
 • U soudu je možné předložit zvukový či obrazový záznam.

Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet