Mobilní služby v Česku jsou drahé. Na co dál si zákazníci stěžují?

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Češi nejsou spokojeni s mobilními službami. Spotřebitelské sdružení dTest se jen za letošní rok zabývalo 730 stížnostmi týkající se mobilních operátorů.

Češi nejsou spokojeni s mobilními službami. Spotřebitelské sdružení dTest se jen za letošní rok zabývalo 730 stížnostmi týkající se mobilních operátorů. Český telekomunikační úřad řešil v loňském roce téměř 3 000 stížností. Na co konkrétně si zákazníci nejvíce stěžují?

Český telekomunikační úřad se nejčastěji zabývá stížnostmi na velké mobilní operátory. Sdružení dTest zas nejvíce řeší spory týkající se obchodních podmínek, nekalých praktik či vymáhání dluhu.

Novelu zákona si připravili mobilní operátoři sami

Nejvíce dokáže zákazníky naštvat změna smlouvy, která je ve prospěch operátora. I přes změnu podmínek zákazníci v mnoha případech nemohou svévolně od smlouvy odstoupit. Pokud tak učiní, musí u smlouvy na dobu určitou zaplatit pokutu. Ta je stanovena na jednu pětinu zbývajícího paušálu.

Bezplatně ukončit smlouvu mohou jen před jejím koncem, nebo tehdy dojde-li ze strany operátora k podstatné změně podmínek. O podstatě ale rozhoduje operátor, což vyplývá z novelizace zákona o elektronických komunikacích. Paradoxem však je, že právě na této novelizaci se významnou měrou podíleli operátoři.

Drobného písma na zadní straně si zákazníci nevšimnou

Dalším problémem, se kterým se zákazníci potýkají, je informovanost. Dochází-li ke změnám, neinformují operátoři zákazníky dostatečně. Respektive změnu podmínek často uvádí velmi malým písmem na zadní stranu vyúčtování, čehož si mnoho zákazníků ani nevšimne.

O podstatě změny a o informovanosti o změně týkající se mobilních služeb diskutovali v letošním roce senátoři. Ti chtěli upravit zákon ve prospěch spotřebitelů. Bohužel snaha byla neúspěšná. Stále tak zákazníkům nezbývá nic jiného, než se s problémem obrátit na Český telekomunikační úřad.

V Polsku za neomezený tarif od T-Mobile zaplatí 305 Kč

Jen změny obchodních podmínek zákazníky netrápí. Čeští spotřebitelé často tápou i nad tím, proč mobilní tarify u nás jsou až o 60 % dražší oproti průměru Evropské unie. Mimo nás platí vysoké ceny za mobilní služby také Maďaři, Bulhaři a Řekové. Z průzkumu spotřebitelského sdružení dTest vyplynulo, že:

  • v Polsku T-Mobile nabízí neomezené tarify za zhruba 305 Kč. Polští zákazníci za tuto částku získají stejné služby jako ti čeští. Navíc mají k dispozici více mobilních dat.
  • v ostatních členských státech, kde jsou ceny za neomezené tarify stejné jako v Česku, dostávají zákazníci daleko více mobilních služeb.

Ceny neomezených tarifů se v České republice pohybují kolem 749 Kč. Na Slovensku zaplatíte zhruba 757 až 865 Kč, ve Francii 433 až 676 Kč, ve Velké Británii si připravte okolo 500 Kč, v Německu okolo 700 Kč a v Maďarsku budete potřebovat měsíčně na neomezené mobilní služby téměř 1 000 Kč.

Na druhou stranu je nutné podotknout, že ceny v konkrétních státech jsou velmi ovlivněny náklady na budování sítí. Ty se odvíjí od hustoty zalidnění a reliéfu krajiny. Rovinaté Polsko se v tomto směru nevyrovná hornatému Švýcarsku. I tak ale právě ve Švýcarsku pořídíte neomezený tarif stále za výhodnější cenu, než u nás.