Krachuje dodavatel energie. Připravte si peněženku

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Téměř milion domácností je bez dodavatele energie. Bohemia Energy odchází z trhu a zanechává klienty takzvanému dodavateli poslední instance. Co to pro klienty znamená?

Téměř milion domácností je bez dodavatele energie. Bohemia Energy odchází z trhu a zanechává klienty takzvanému dodavateli poslední instance. Co to pro klienty znamená? Zaplatí na energiích mnohem více a pro některé to může znamenat tíživou finanční situaci.

Energie zajistí dodavatel poslední instance

Ačkoliv se jedná o nepříjemné zjištění, na vyřešení situace máte několik měsíců. Dodávky energie, plyn a elektřinu, vám zajistí přidělený dodavatel. Jako klient se pro něj stáváte novým zákazníkem a můžete (ale nemusíte) uzavřít s dodavatelem smlouvu na novou cenu dodávek. Na uzavření nové smlouvy máte šest měsíců, není třeba situaci vyřešit ze dne na den.

Od 14. října platí ceny elektřiny (od 17. října pro plyn) podle ceníku nového dodavatele. Smlouva s Bohemia Energy byla ukončena okamžitě, ceny dodavatele poslední instance jsou platné bez ohledu na deklarovanou cenu ve smlouvě s Bohemia Energy.

Jak zjistím dodavatele poslední instance

Dodavatel poslední instance je klientům přidělen podle kraje. Jedinou výjimkou jsou odběratelé plynu s roční spotřebou nad 630 MWh, což je případ velkých průmyslových podniků. Velkoodběratelé jsou povinni zajistit si nového dodavatele sami.

  • Na jihu České republiky zajistí elektřinu E.ON.
  • V Praze zajistí elektřinu Pražská energetika.
  • Střední a severní část České republiky spadá pod dodavatele elektřiny ČEZ Prodej.
  • Na většině území ČR dodává plyn innogy Energie.
  • V Praze dodává plyn Pražská plynárenská.
  • V Jihočeském kraji je dodavatelem plynu E.ON Energie.

Bez smlouvy na šest měsíců

Po dobu šesti měsíců má klient možnost zůstat u dodavatele poslední instance. Platí pro něj ceníkové ceny přiděleného dodavatele, ale nemá povinnost mít podepsanou smlouvu. Během daného období je nutné, aby zákazník podepsal novou smlouvu. Na výběr má odběratel přidělenou firmu nebo se může rozhodnout pro jakéhokoliv jiného dodavatele. Připravili jsme pro vás podrobného průvodce, jak vybrat nového dodavatele energie.

POZOR! Pokud ani po šesti měsících nemáte uzavřenou smlouvu, odebíráte plyn a energie neoprávněně.

O přeplatek na energiích se (ne)musíte bát

Nejistá budoucnost a obava panuje zejména ohledně stávajících přeplatků záloh. V situaci, kdy platíte vyšší zálohy, než je vaše skutečná spotřeba, hrozí, že váš přeplatek bude předmětem insolvenčního řízení a budete muset čekat na rozhodnutí pověřených orgánů (i několik let).

Bohemia Energy je povinna provést mimořádné vyúčtování, bude se však potýkat s velkým množstvím administrativní zátěže a proces se může prodloužit. V současné chvíli slibuje vrácení vyúčtovaného přeplatku všem klientům a řádné vyrovnání závazků.

POZOR! Neprodleně zrušte veškeré trvalé příkazy, souhlasy s inkasem a SIPO ve prospěch Bohemia Energy.