Konec školy a zdravotní pojištění: Kdy je zapotřebí se o něj začít zajímat?

10. 5. 2017
zdravotní pojištění, pracující student, podnikající student, statut studenta
Pojištění

Čekají vás poslední školní prázdniny a rádi byste si je pořádně užili, jenže nevíte, jak to budete mít se zdravotním pojištěním? Se statutem studenta za vás platí pojistné stát, jakmile studium dokončíte, o výhody přicházíte. Víte, kdy konkrétně jde platba zdravotního pojištění už na váš vrub?

Za studenty na střední i vysoké škole platí zdravotní pojištění stát, výjimka nastává tehdy, když student zároveň pracuje, nebo podniká.

1. Pracující student

Zdravotní pojištění je ve výši 13,5 % ze mzdy, minimálně tedy 1 485 Kč z 11 000 Kč. Z toho 9 % odvádí zaměstnavatelé za zaměstnance a 4,5 % je strháváno z hrubé mzdy zaměstnanci. Pokud nedostane pojišťovna stanovené minimum, musí zaměstnanec zbytek pojistného doplatit. To naštěstí neplatí u studentů. Ti, pokud při studiu pracují, odvádí pouze 4,5 % z hrubé mzdy. Zbylou část pojištění za ně platí stát.

2. Podnikající student

Studenti mohou při škole i paralelně podnikat, tedy studovat a zároveň vést vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. V takovém případě se zdravotní pojištění počítá z dosažených hrubých zisků, a to nehledě na minimální vyměřovací základ, který pro rok 2017 činí 169 329 Kč. Studentům není pojistné dopočítáváno do minimálního vyměřovacího základu.

A jak je to se zdravotním pojištěním a s posledními prázdninami? Je nutné pojistné platit už od července?

3. Absolvent střední školy

Pokud student dokončí střední školu a bez přerušení pokračuje ve studiu na vysoké škole, pak je stále soustavně připravován na budoucí povolání, a tudíž neztrácí statut studenta ani přes prázdniny. V tomto případě je jedno, zda byla složena maturitní zkouška v květnu nebo v červnu. Stejně tak si poslední prázdniny po střední škole mohou užít i ti studenti, kteří se rozhodnou jít od září do zaměstnání. Zdravotní pojistné neplatí ani ti, kteří se o prázdninách rozhodnou přivydělat na dohodu. Výjimkou by byla vykonávaná výdělečná činnost zakládající účast na nemocenském pojištění. Stejná pravidla platí i pro ty, kteří maturitní zkoušku úspěšně neabsolvují.

4. Absolvent vysoké školy

Absolventi vysoké školy mohou užívat prázdnin obdobně jako absolventi střední školy, pokud pokračují i po prázdninách v dalším studiu. Stát platí zdravotní pojistné nejdéle tři měsíce od doby ukončení studia. Jestliže už se dále vzdělávat neplánujete, pak za vás zaplatí pojištění pouze za jeden měsíc navíc. Složíte-li státní závěrečnou zkoušku v květnu, můžete si užít prázdnin bez starostí ještě následující měsíc. Od července jste již povinni platit pojistné si sami, respektive najít si práci, začít podnikat, nebo se zapsat do evidence úřadu práce.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX