Kompenzační bonus se zvýšil. O co vše a jak mohou živnostníci žádat?

Kateřina Doležalová
4.9
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Živnostníci mohou aktuálně získat kompenzační bonus ve výši až 1 000 Kč. Kdo všechno může o peníze žádat a co vše je nutné pro to splnit?

Jak podat žádost o zvýšený kompenzační bonus?

V žádosti vyplníte či zaškrtnete údaje jako:

 • typ subjektu,
 • jste/nejste v úpadku,
 • období, za které bonus chcete získat,
 • informace o tom, zda jste již o peníze žádali v minulém období,
 • příjmy,
 • osobní údaje,
 • adresu pobytu,
 • IČ a DIČ,
 • bankovní účet.

Žádost je možné podat:

 • jako online formulář,
 • přes datovou schránku,
 • přes portál Moje daně,
 • e-mailem spolu s naskenovanou žádostí,
 • poštou či osobně v listinné podobě.

Jaké jsou podmínky pro získání kompenzačního bonusu ve výši 1 000 Kč na den?

Žadatel musí splnit základní podmínky.

 • Propad příjmů o více jak 50 %.
 • Kompenzační bonus nesmí být vyšší jak rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období.
 • Být v bonusovém období spolehlivým plátcem a spolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Jak prokázat propad příjmů?

Vyřizování příspěvků od státu aktuálně probíhá přes internet, a ani žádost o kompenzační bonus není výjimkou.

 • V online formuláři vyplníte příjmy za požadované období.
 • K žádosti přiložíte čestné prohlášení.

Nic víc není potřeba. Myslet si ale, že si výši tržeb upravíte a přijdete si tak ke slušnému „přivýdělku od státu,“ se nemusí vyplatit. Finanční úřad může zpětně požadovat ověření uvedených údajů.

S jakou další podporou od státu lze a nelze kompenzační bonus kombinovat?

Bonus prozatím vláda schválila ve dvou obdobích.

 • Od 1. února do 28. února
 • Od 1. března do 31. března

V rámci prvního bonusového období je možné žádat o maximálně 28 000 Kč až do 3. května, pro březnové období pak platí nejzazší termín 1. června. Výhodou navíc je, že kompenzační bonus lze kombinovat s další podporou od státu, a to:

 • s programem Antivirus,
 • s úhradou nájemného.

Jiné podpůrné programy žadatel o kompenzační bonus pobírat nemůže, stejně tak jako podporu v nezaměstnanosti. V takovém případě by mu kompenzace byla zamítnuta.