Kolik ze státní kasy padne na důchody?

16. 11. 2018
starobní důchod, invalidní důchod, pozůstalostní důchod, vdovský důchod, sirotčí důchod, sirotčí důchod 2018, důchody 2018, invalidní důchod 2018, průměrný důchod 2018, vdovský důchod v roce 2018, starobní důchody v roce 2018, vdovský důchod 2018
Dávky a zvýhodnění

Napadlo vás někdy, kolik asi tak stát musí vyplatit penzistům? Kolik peněz padne na starobní důchody a kolik si rozdělí pozůstalí v rámci vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu? Odpovědi najdete na následujících řádcích.

Na důchody padne ze státní kasy nejvíce peněz, mnohem méně se vyplatí na sociálních dávkách, které nejsou v Česku zrovna nejnižší. A není divu, vždyť seniorů stále přibývá. Hlavně do výdaje zvaný důchod je nutné započítat všechny tři typy důchodu, kterými jsou:

 • starobní, 
 • invalidní,
 • pozůstalostní.

Výdaje jsou hrazeny z příjmů na důchodovém pojištění, které je součástí sociálního pojistného.

 • Za zaměstnance odvádí pojištění zaměstnavatel.
 • OSVČ si musí pojistné hradit sami.

V loňském roce poprvé příjmy v rámci důchodového pojištění převyšovaly výdaje na důchody, a to díky minimální nezaměstnanosti. To samé by mělo platit i u nemocenského pojištění. Máte vůbec ponětí, kolik ze státního rozpočtu plyne na dávky nemocenského pojištění?

Starobní důchod

Starobní důchod pobírá každý, kdo má:

Výše důchodu se liší podle výdělků, letos průměrná výše penze činila:

 • 13 615 Kč u mužů,
 • 11 219 Kč u žen.
  Počet vyplacených důchodů Výdaje (v milionech Kč)
2018 2 478 000 27 885
2017 2 467 200 26 360
2016 2 447 700 20 907
2015 2 423 700 20 161
2014 2 404 100 19 356
2013 2 343 000 20 029
2012 2 344 200 23 052
Pozn.: Údaje jsou vždy za leden daného roku

Invalidní důchod

Invalidní důchody jsou náhradou příjmů v době, kdy kvůli zdraví není možné být součástí pracovního procesu. Podmínkami jsou, aby:

 • pracovní schopnost klesla minimálně o 35 %,
 • byla splněna účast na sociálním pojištění.

Výše invalidního důchodu závisí na výdělcích a stupni invalidity, letos průměrná výše činila:

 • 11 081 Kč u III. stupně invalidity,
 • 7 223 Kč u II. stupně invalidity, 
 • 6 254 Kč u I. stupně invalidity.
  Počet vyplacených důchodů Výdaje (v milionech Kč)
2018 436 200 3 593
2017 434 800 3 462
2016 440 800 2 893
2015 445 600 2 895
2014 445 300 2 886
2013 438 000 2 960
Pozn.: Údaje jsou vždy za leden daného roku

Pozůstalostní důchod

Pozůstalostními důchody jsou:

Nárok na pozůstalostní důchod vzniká úmrtím manžela či manželky, popřípadě otce či matky. Zatímco vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí obvykle po dobu jednoho roku, sirotčí důchod pobírají nezaopatřené děti po dobu svého studia.

  Počet vyplacených důchodů Výdaje (v milionech Kč)
2018 694 800 2 190
2017 702 000 2 112
2016 708 500 1 672
2015 715 000 1 652
2014 720 700 1 624
2013 708 502 1 811
2012 713 815 2 112
Pozn.: Údaje jsou vždy za leden daného roku
 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX