Kolik ze státní kasy padne na důchody?

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Tušíte, kolik musí stát vyplatit penzistům? Kolik peněz padne na starobní důchody a kolik si rozdělí pozůstalí v rámci vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu?

Napadlo vás někdy, kolik asi tak stát musí vyplatit penzistům? Kolik peněz padne na starobní důchody a kolik si rozdělí pozůstalí v rámci vdovského, vdoveckého či sirotčího důchodu? Odpovědi najdete na následujících řádcích.

Na důchody padne ze státní kasy nejvíce peněz, mnohem méně se vyplatí na sociálních dávkách, které nejsou v Česku zrovna nejnižší. A není divu, vždyť seniorů stále přibývá. Hlavně do výdaje zvaný důchod je nutné započítat všechny tři typy důchodu, kterými jsou:

 • starobní, 
 • invalidní,
 • pozůstalostní.

Výdaje jsou hrazeny z příjmů na důchodovém pojištění, které je součástí sociálního pojistného.

 • Za zaměstnance odvádí pojištění zaměstnavatel.
 • OSVČ si musí pojistné hradit sami.

V loňském roce poprvé příjmy v rámci důchodového pojištění převyšovaly výdaje na důchody, a to díky minimální nezaměstnanosti. To samé by mělo platit i u nemocenského pojištění. Máte vůbec ponětí, kolik ze státního rozpočtu plyne na dávky nemocenského pojištění?

Starobní důchod

Starobní důchod pobírá každý, kdo má:

Výše důchodu se liší podle výdělků, letos průměrná výše penze činila:

 • 13 615 Kč u mužů,
 • 11 219 Kč u žen.
Počet vyplacených důchodů
Výdaje (v milionech Kč)
2018
2 478 000
2017
2 467 200
2016
2 447 700
2015
2 423 700
2014
2 404 100
2013
2 343 000
2012
2 344 200

Pozn.: Údaje jsou vždy za leden daného roku

Invalidní důchod

Invalidní důchody jsou náhradou příjmů v době, kdy kvůli zdraví není možné být součástí pracovního procesu. Podmínkami jsou, aby:

 • pracovní schopnost klesla minimálně o 35 %,
 • byla splněna účast na sociálním pojištění.

Výše invalidního důchodu závisí na výdělcích a stupni invalidity, letos průměrná výše činila:

 • 11 081 Kč u III. stupně invalidity,
 • 7 223 Kč u II. stupně invalidity, 
 • 6 254 Kč u I. stupně invalidity.
Počet vyplacených důchodů
Výdaje (v milionech Kč)
2018
436 200
2017
434 800
2016
440 800
2015
445 600
2014
445 300
2013
438 000

Pozn.: Údaje jsou vždy za leden daného roku

Pozůstalostní důchod

Pozůstalostními důchody jsou:

Nárok na pozůstalostní důchod vzniká úmrtím manžela či manželky, popřípadě otce či matky. Zatímco vdovský nebo vdovecký důchod se vyplácí obvykle po dobu jednoho roku, sirotčí důchod pobírají nezaopatřené děti po dobu svého studia.

Počet vyplacených důchodů
Výdaje (v milionech Kč)
2018
694 800
2017
702 000
2016
708 500
2015
715 000
2014
720 700
2013
708 502
2012
713 815

Pozn.: Údaje jsou vždy za leden daného roku