Když ani příspěvek na bydlení nestačí, zažádejte o doplatek na bydlení

Kateřina Doležalová
4.7
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Lidem v hmotné nouzi pomáhá stát. I v roce 2017 je tak možné zažádat o doplatek na bydlení. Mění se letos podmínky pro získání státní dávky?

Lidem v hmotné nouzi pomáhá stát. I v roce 2017 je tak možné zažádat o doplatek na bydlení. Mění se letos podmínky pro získání státní dávky? A komu a v jaké výši dávka náleží?

Doplatek na bydlení není příspěvek na bydlení. První zmiňovaná dávka je tu pro ty, kterým ani příspěvek na bydlení nepomůže, což znamená, že po zaplacení všech nezbytných nákladů na bydlení jim nezůstane dostatek peněz na živobytí. Pro získání doplatku na bydlení musí člověk splňovat dvě základní podmínky:

  • být v hmotné nouzi,
  • mít nárok na příspěvek na živobytí.

O přiklepnutí státní dávky rozhodují úředníci, a tak se najdou i výjimky, kdy není nutné čerpat příspěvek na živobytí. Důležité však je, aby příjem žadatele o doplatek na bydlení nebyl vyšší než 1,3násobek částky na živobytí. Každého žadatele úředníci posuzují individuálně. Jejich rozhodnutí vychází především z životního a existenčního minima.

Co je to životní minimum?

Životní minimum je určitá společensky uznaná hranice příjmu, která by měla pokrýt jídlo, oblečení a ostatní základní osobní potřeby.

Jaká je výše životního minima za měsíc pro rok 2017?

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Co je existenční minimum?

Hranice příjmu existenčního minima je stanovena na nižší úrovni než hranice příjmu životního minima. Jedná se o finanční limit nezbytný k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb, které jsou nutné k přežití.

Jaká je výše existenčního minima za měsíc pro rok 2017?

Pro letošní rok je výše existenčního minima stanovena na 2 200 Kč za měsíc. Jsou-li splněny další podmínky, pak se výše existenčního minima může rovnat i životnímu minimu.

Doplatek na bydlení se odvíjí od nákladů

Nyní se vraťme k doplatku na bydlení, který lze čerpat v případech, kdy bydlíte například ve vlastním či pronajatém bytě nebo rodinném domě, ve vlastní stavbě určené k rodinné rekreaci (za předpokladu, že jsou splněny podmínky pro bydlení, které kontroluje stavební úřad), na ubytovně nebo v zařízení sociálních služeb, jako je domov pro seniory, azylový dům, dům na půl cesty a podobně.

Nezbytností pro získání doplatku na bydlení je nájemní smlouva, respektive jakýkoliv jiný doklad, který prokazuje to, že bydlíte legálně.

Výše doplatku na bydlení závisí na výši nákladů na bydlení a příjmů. Do nákladů na bydlení se započítává například nájemné, energie, výdaje za odpad a mnohé další náklady spojené s užíváním bytu. Pro konkrétní výpočet jsou ale důležité také normativní náklady, které představují průměrné náklady na bydlení. Ty se však odvíjí od velikosti obce a počtu členů domácnosti.

náklady na bydlení – příspěvek na bydlení = NÁKLADY NA BYDLENÍpříjem + příspěvek na živobytí – částka potřebná na živobytí = PŘÍJEM

Jsou-li náklady na bydlení vyšší než příjem, pak rozdíl dorovná doplatek na bydlení. Je-li naopak váš příjem vyšší než náklady na bydlení, nemáte na státní dávku nárok.

Žádost o doplatek na bydlení se podává na kontaktním pracovišti úřadu práce v místě, kde bydlíte.