Kdy se vám „práce“ nepočítá do důchodu? Co dělat chybí-li odpracovaná léta?

Výše starobního důchodu se odvíjí nejen od příjmů, ale také od doby pojištění. Bohužel ne každý potřebné doby pojištění dosahuje.

Výše starobního důchodu se odvíjí nejen od příjmů, ale také od doby pojištění. Bohužel ne každý potřebné doby pojištění dosahuje. Důvodem je například práce na dohody, dlouhé studium nebo evidence na Úřadu práce. Především v předdůchodovém věku není radno taková problematická období podceňovat.

Součástí doby pojištění jsou všechny dny, které jste byli zaměstnáni. Do doby pojištění se počítá i dovolená a lze ji navýšit také náhradní dobou pojištění. Pro důchodové účely se ale nezapočítává například:

Evidence na Úřadu práce

Jste-li bez zaměstnání a vedeni v seznamu Úřadu práce, pak zbystřete. Pro důchodové účely se jako náhradní doba pojištění započítává pouze období, v rámci kterého vám náleží podpora v nezaměstnanosti. Poté, co již nemáte nárok na podporu, se započítávají do doby pojištění maximálně 3 roky v evidenci. Jestliže vám však nebylo ještě 55 let, pak pouze 1 rok.

Práce na dohody

Pokud je vaše měsíční odměna při práci na dohody do stanoveného limitu, pak nemusíte odvádět pojištění, a to ani to důchodové. U dohody o provedení práce se jedná o limit do 10 000 Kč, u dohody o pracovní činnost je limit stanoven na 2 499 Kč. V obou těchto případech se tak práce nezapočítává do doby pojištění pro stanovení důchodu.

Příjmy nepodléhající sociálnímu pojištění

Být na pozoru je nutné také v případě, že vašimi příjmy jsou ty, které nepodléhají sociálnímu pojištění. Jedná se například o příjmy z pronájmu, z prodeje nemovitého majetku nebo z prodeje cenných papírů. Z těchto příjmů se neodvádí důchodové pojištění, a tak není možné dané období brát v potaz pro důchodové účely.

Péče o nezletilé děti

Ženám, které jsou v domácnosti z důvodu péče o dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let, se nezapočítává toto období do doby pojištění. Náhradní doba pojištění pro důchodové účely platí pouze v případě péče o dítě do 4 let věku.

Dále se do doby pojištění nezapočítává doba studia od roku 2010, čerpání předdůchodu nebo pobírání invalidního důchodu I. a II. stupně.

Co dělat, když doba pojištění chybí?

Žádáte-li o důchod v roce 2016, pak je doba pojištění stanovena na minimálně 32 let. V roce 2017 již bude činit 33 let, 2018 nejméně 34 let a po roce 2018 bude muset člověk mít odpracováno 35 let. Je-li doba pojištění bez náhradních dob, pak vzniká nárok na důchod po 30 letech.

Zažádat o starobní důchod samozřejmě mohou také lidé, kteří nemají odpracovaný požadovaný počet let. V takovém případě postačí splnit alespoň jednu ze dvou podmínek, a to:

  • doba pojištění činí alespoň 20 let včetně náhradních dob,
  • doba pojištění činí alespoň 15 let bez náhradních dob.

Je-li jedna z těchto podmínek splněna, vzniká nárok na starobní důchod pět let po dosažení důchodového věku. Dobu pojištění je ale možné také doplatit, to však pouze v omezené míře.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 3,5 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet