Kdy, o kolik a komu se zvýší rodičovský příspěvek?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Rodičovský příspěvek by se měl do budoucna navýšit. O kolik to bude? Kdy vyšší dávku očekávat? A jak si správně naplánovat rodičovskou?

Rodičovský příspěvek by se měl do budoucna navýšit. O kolik to bude? Kdy vyšší dávku očekávat? A jak si správně naplánovat rodičovskou a výši příspěvku? Nejen na tyto otázky najdete odpověď na následujících řádcích.

Při stanovování délky a výše rodičovského příspěvku je zapotřebí brát v potaz mnoho faktorů, a to například:

Naštěstí to, co si nastavíte na začátku, není směrodatné až do konce. Délku čerpání si lze změnit, a to:

 • zkrátit,
 • prodloužit.

V Česku rodiče obvykle volí delší rodičovskou dovolenou, což ve srovnání s ostatními zeměmi není zvykem.

Jak změnit délku čerpání rodičovského příspěvku?

Ať už si budete chtít rodičovskou dovolenou zkrátit, nebo prodloužit, vždy je nutné pro změnu podat žádost. Tu najdete na webu Ministerstva práce a sociálních věcí. Žádost je možné poslat:

 • poštou,
 • online.

A jak často lze s dobou čerpání hýbat? Každé tři měsíce. Vždy po čtvrt roce můžete zažádat o změnu, následně se vezme částka už vyplacená, která se odečte od 220 000 Kč, popřípadě 330 000 Kč, výsledek se pak přepočítá na požadovanou délku vyplácení.

O kolik, kdy a komu se výše rodičovského příspěvku zvýší?

V současné době rodičovský příspěvek činí:

 • 220 000 Kč pro rodiče jednoho dítěte,
 • 330 000 Kč pro rodiče vícerčat.

Od 1. ledna 2020 by se ale výše měla zvýšit, a to:

 • na 300 000 Kč pro rodiče jednoho dítěte,
 • na 450 000 Kč pro rodiče vícerčat.

Na rozdíl, o který se rodičovský příspěvek navýší, budou mít nárok:

 • budoucí rodiče,
 • rodiče, kteří již příspěvek pobírají,
 • rodiče, kteří příspěvek vyčerpali dříve, avšak jejich dítě je ještě mladší 4 let. 

Důležité ale je, aby nárok na čerpání přetrvával. Zároveň je zapotřebí podat žádost o takzvané dočerpání zvýšené částky. Automaticky nárok na vyplacení rozdílu nevzniká.

Novela o růstu rodičovského příspěvku prozatím ještě nebyla schválena, naši zákonodárci však k tomuto návrhu přistupují se souhlasem, tudíž je velmi pravděpodobné, že by 1. ledna 2020 mohla vstoupit v účinnost.

Co dál byste měli vědět o rodičovskm příspěvku?

Rodičovský příspěvek nelze jednorázově čerpat, i přestože to někteří poslanci navrhovali. Tuto možnost by ocenili především:

 • rodiče, kteří se potřebují rychle vrátit do zaměstnání,
 • rodiče, kteří neplánovaně čekají dalšího potomka.

Další negativum rodičáku je, že s jeho čerpáním přicházíte o nemocenskou, a to i tehdy, pakliže jste už na plný úvazek zapojeni do pracovního procesu.

V neposlední řadě si dejte pozor na jesle. Pokud se rozhodnete dát dítě do dvou let do jeslí, pak, aby vám nezanikl nárok na rodičovský příspěvek, nesmí být ratolest v jeslích více než 46 hodin měsíčně.