Kdy máte nárok na mimořádnou okamžitou pomoc?

Nemáte dostatek financí na běžný život? Zajímejte se o příspěvek na živobytí. A co když jste se z ničeho nic ocitli ve finanční tísni?

Nemáte peníze na bydlení? Zažádejte o doplatek na bydlení. Nemáte dostatek financí na běžný život? Zajímejte se o příspěvek na živobytí. A co když jste se z ničeho nic ocitli ve finanční tísni? Pak vám pomůže mimořádná okamžitá pomoc.

Lidem v těžkých finančních časech může vypomoci stát. Zatímco některé státní dávky je možné čerpat pravidelně, mimořádnou okamžitou pomoc lze získat jen jednorázově. Žádost se podává na úřadu práce.

Na jednorázovou dávku v hmotné nouzi má člověk nárok jen v několika konkrétních případech, které stanovuje zákon o pomoci v hmotné nouzi. Každou situaci zvlášť posuzují úředníci a ti následně rozhodují o tom, komu dávka náleží a komu nikoliv.

V jakých konkrétních situacích máte nárok na mimořádnou okamžitou pomoc od státu?

1. Vážná újma na zdraví

Hrozí-li vám kvůli nedostatku financí vážná újma na zdraví, pak máte na dávku nárok i za předpokladu, že jste nesplnili podmínky hmotné nouze pro získání jiných státních dávek. V tomto případě je mimořádná okamžitá pomoc ve výši doplatku do existenčního minima. Hrozí-li vážná újma na zdraví nezaopatřenému dítěti, je dávka doplácena do životního minima.

2. Vážná mimořádná událost

O mimořádnou okamžitou pomoc mohou zažádat osoby, které postihne vážná mimořádná událost, přičemž jejich sociální a majetkové poměry jim neumožňují tuto situaci zvládnout. Jedná se například o požár, ekologickou havárii nebo živelné pohromy v podobě povodní, zemětřesení či vichřice. V tomto případě je jednorázová státní dávka vyplácena maximálně ve výši 15násobku životního minima, což je 51 150 Kč.

3. Nezbytné jednorázové výdaje

Stejně tak mimořádná okamžitá pomoc náleží lidem, kteří kvůli své finanční situaci, nemají dostatek peněz na zaplacení nezbytných jednorázových výdajů. Jedná se například o správní poplatek při ztrátě dokladů, úhradu jízdného při ztrátě peněžních prostředků či zaplacení noclehu. Výše státní dávky se vždy stanoví podle konkrétního výdaje.

4. Nezbytnosti do domácnosti a náklady na vzdělání

O mimořádnou okamžitou pomoc je možné požádat i tehdy, nedovolují-li majetkové a sociální poměry žadateli uhradit náklady na pořízení či opravu nezbytností, jako jsou lednička, pračka, dioptrické brýle či jiné předměty dlouhodobé potřeby. Dávku je možné v průběhu roku na tyto výdaje čerpat víckrát, dohromady však za kalendářní rok nesmí její výše překročit 10násobek životního minima, což je 34 100 Kč. To samé platí i v případě potřeby uhrazení výdajů spojených se vzděláním neopatřeného dítěte (zájmové kroužky, škola v přírodě, poradenská pomoc).

5. Sociální vyloučení

V neposlední řadě je jednorázová státní dávka určena lidem, u kterých by mohlo dojít k sociálnímu vyloučení kvůli nedostatku financí a neuspokojivému sociálnímu zázemí. Jedná se například o osoby propuštěné z vězení, pacienty po skončení léčby závislosti nebo děti z dětského domova. Ti všichni mají nárok na mimořádnou okamžitou pomoc ve výši 1 000 Kč. V průběhu kalendářního roku mohou zažádat maximálně o 4násobek životního minima, což je 13 640 Kč.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,94 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet