Kdy čekat vyhazov na hodinu a kdy jen napomenutí? Porušení pracovní kázně se nevyplatí

Kdy a za jaké porušení pracovních povinností můžete dostat výpověď, ať už na hodinu nebo s výpovědní lhůtou, a kdy vás čeká jenom písemně napomenutí?

V zaměstnání je nutné dodržovat předem stanovená pravidla, pokud tak zaměstnanec nečiní, hrozí mu vyhazov. Kdy a za jaké porušení pracovních povinností můžete dostat výpověď, ať už na hodinu nebo s dvouměsíční výpovědní lhůtou, a kdy vás čeká jenom písemně napomenutí?

Za porušení pracovních povinností hrozí:

 • vyhazov na hodinu,
 • výpověď s dvouměsíční výpovědní lhůtou,
 • napomenutí (písemné varování).

O tom, čeho se zaměstnanec dočká, rozhoduje až konkrétní případ, v rámci kterého byla pracovní kázeň porušena. Co se zákoníku práce týká, ten hovoří o třech stupních porušení.

 • Porušení pracovní povinnosti zvlášť hrubým způsobem
 • Závažné porušení pracovní povinnosti
 • Méně závažné porušení pracovní povinnosti

Kdy může být zaměstnanec napomenut?

Také méně závažná porušení pracovní kázně mohou vést k výpovědi, avšak je zapotřebí, aby prohřešky byly:

 • alespoň tři,
 • v přiměřeném časovém horizontu,
 • zaměstnanci vytčeny v průběhu posledních šesti měsíců,
 • zaměstnanci vytčeny písemným dopisem s upozorněním na možnost výpovědi.

Jedná se například o situace, kdy zaměstnanec:

 • falšuje docházku,
 • krade potraviny z kuchyně,
 • platí firemní platební kartou i soukromé účely,
 • poškodí dobré jméno zaměstnavatele,
 • zmaří obchod s významným obchodním partnerem.

A o jaké prohřešky se může jednat?

 • Pozdní příchody
 • Předčasné odchody
 • Kouření na pracovišti

Kdy může zaměstnanec dostat výpověď s řádnou výpovědní lhůtou?

Vše, co je mezi okamžitým vyhazovem a napomenutím, je hodné k výpovědi s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Nejedná se tedy o zvlášť hrubé porušení pracovní kázně a zároveň ani o drobné prohřešky, kvůli kterým zaměstnavateli nevznikla škoda.

Dostane-li zaměstnanec klasickou výpověď, je nutné dodržet pár základních podmínek.

 • Výpověď musí být doručena zaměstnanci písemnou formou.
 • Ve výpovědi musí být uveden důvod, proč dochází k rozvázání pracovního poměru.
 • Výpovědní lhůta trvá dva měsíce a začíná se počítat od prvního dne následujícího měsíce.

A kdy může zaměstnanec dostat výpověď? Třeba tehdy, když odejde ze zaměstnání bez souhlasu nadřízeného a nedodá ani potvrzení od lékaře.

Půjčka.co je bezpečný web

Náš web je bezpečný a všechna data šifrována. Čtěte více


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 2,99 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 32 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 2,99 %
až do výše 900 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 3 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet