Kdo si v roce 2021 připlatí na zdravotním pojištění a komu se odvody zcela vyhnou?

I přestože sazby za odvody na zdravotním pojištění nerostou, někdo si na pojistném v roce 2021 připlatí. Kdo a o kolik se zvednou pravidelné měsíční zálohy?

I přestože sazby za odvody na zdravotním pojištění nerostou, někdo si na pojistném v roce 2021 připlatí. Kdo a o kolik se zvednou pravidelné měsíční zálohy? A kdo si letos naopak přilepší a odvodům se úplně vyhne?

Sazby zdravotního pojištění zůstávají pro rok 2021 neměnné.

 • Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 % z hrubé mzdy.
 • Zaměstnavatel platí za zaměstnancem na zdravotním pojištění 9 %.
 • OSVČ odvádí 13,5 % z vyměřovacího základu.

 Jaké příjmy podléhají platbám na zdravotní pojištění?

 • Příjmy ze závislé činnosti
 • Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti

Jaké příjmy nepodléhají platbám na zdravotní pojištění?

 • Příjmy z kapitálového majetku
 • Příjmy z nájmu
 • Ostatní příjmy podle § 10 zákona o dani z příjmů

Kdo se odvodům na pojistné vyhne?

Odvody neplatí lidé pracující na dohody, avšak jen za předpokladu, že jejich výše měsíční odměny nepřekračuje stanovený limit.

 • U dohody o provedení práce (DPD) pro rok 2021 činí rozhodná hranice 10 000 Kč.
 • U dohody o pracovní činnosti (DPČ) pro rok 2021 činí rozhodná hranice 3 499 Kč.

Pokud si tak vyděláte 10 000 Kč na DPD a méně nebo 3 499 Kč na DPČ a méně, nepodléhá váš příjem odvodům na zdravotní pojištění. Pracujete-li u více zaměstnavatelů, řeší se pojistné individuálně u každého zvlášť.

1. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ)

Osoby samostatně výdělečně činné platí zdravotní pojištění tzv. zálohově. Vždy do 8. dne následujícího měsíce uhradí své pojišťovně měsíční zálohu, jejíž výše vychází z příjmů za loňský rok.

 • V roce 2020 minimální výše měsíční zálohy byla 2 352 Kč.
 • V roce 2021 minimální výše měsíční zálohy je 2 393 Kč.

2. Osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP)

Kromě OSVČ si letos připlatí na zdravotním také OBZP, tedy osoby bez zdanitelných příjmů, což jsou lidé, kteří nejsou:

 • zaměstnanci,
 • OSVČ,
 • státními pojištěnci.

Jedná se:

 • o studenty starší 26 let,
 • o nezaměstnané, kteří nejsou evidováni na úřadu práce,
 • o osoby, které nepečují o jedno dítě do 7 let nebo dvě děti do 15 let.

A kolik odvádí pojišťovně OBZP?

 • V roce 2020 výše měsíční zálohy činila 1 971 Kč.
 • V roce 2021 výše měsíční zálohy činí 2 052 Kč.

3. Státní pojištěnci

Měsíční částka se bude zvyšovat i státním pojištěncům, za které hradí zdravotní pojištění stát.

 • Penzisti
 • Studenti
 • Rodiče na mateřské a rodičovské dovolené
 • Lidé v evidenci úřadu práce

A jaká výše pojistného platí pro státní pojištěnce?

 • V roce 2021 byla stanovena na 1 567 Kč.
 • V roce 2021 je stanovena na 1 767 Kč.

Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet