Je čas na přiznání k dani z příjmů. Jaké slevy a novinky lze letos uplatnit?

Kateřina Doležalová
5.0
Rubrika: Daně5 minut čtení

Opět po roce je tu čas na podání daňového přiznání, které se týká všech se zdanitelnými příjmy. Dokdy je zapotřebí růžový papír odevzdat?

Opět po roce je tu čas na podání daňového přiznání, které se týká všech se zdanitelnými příjmy. Dokdy je zapotřebí růžový papír odevzdat? Co vše je dobré před vyplňováním vědět? A jaké novinky lze letos využít?

Vyplnit daňové přiznání za rok 2016 a donést na příslušný Finanční úřad je zapotřebí do 3. dubna 2017. V případě, že vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pak máte čas až do 3. července 2017.

Daňové přiznání nepodávají jen živnostníci a podnikatelé. Daňovými poplatníky jsou i zaměstnanci, kteří v daném roce pracovali pro více zaměstnavatelů najednou. Tito zaměstnanci na konci roku vyplní pouze dvoustránkový daňový formulář.

Daňová sleva není pouze ta na poplatníka

Významnou kapitolou při vyplňování přiznání k dani z příjmů jsou daňové slevy. Všichni poplatníci bez rozdílu věku, pohlaví a výše příjmů mohou využít slevu na poplatníka. Ta činí 24 840 Kč a nelze ji krátit. I kdybyste podávali přiznání jen za osm měsíců v roce, slevu můžete využít v plné výši.

Jaké další daňové slevy lze využít?

 • slevu na manželku/manžela – 24 840 Kč
 • slevu na invalidní důchod I. a II. stupně – 2 520 Kč
 • slevu na invalidní důchod III. stupně – 5 040 Kč
 • slevu na průkaz ZTP/P – 16 140 Kč
 • slevu na studenta – 4 020 Kč
 • slevu na EET – 5 000 Kč
 • slevu na školkovné – 9 000 Kč na jedno dítě

Slevu na manželku či manžela je možné využít jen za předpokladu, že roční příjmy partnera nepřesahují 68 000 Kč. Jestliže je manželka či manžel zároveň držitelem ZTP/P, lze uplatnit slevu dvojnásobnou, tedy 49 680 Kč.

Novinkou v rámci daňových slev je sleva na elektronickou evidenci tržeb. Nárok na ní mají všichni poplatníci, kteří začali v roce 2016 evidovat tržby podle zákona o evidenci tržeb. Maximální výše slevy je 5 000 Kč.

Daňové slevy se dočkají i rodiny s dětmi. Na první dítě je možné uplatnit slevu ve výši 13 404 Kč, v případě dvou dětí se sleva navyšuje na 17 004 Kč a u tří a více dětí lze uplatnit slevu ve výši 20 604 Kč.

POZOR: Daňových slev se týkají i různá omezení. Například na slevu na manželku/manžela nemá nárok ten daňový poplatník, který využívá výdajových paušálů.

Snižte si daň díky darům a členským příspěvkům

Daň lze snížit nejen daňovými slevami. Díky odčitatelným položkám je možné ponížit i základ daně. Jedná se například o:

 • dary, 
 • úroky z hypotéky, 
 • příspěvky na penzijní připojištění, 
 • příspěvky na doplňkové penzijní spoření, 
 • členské příspěvky,
 • příspěvky na životní pojištění,
 • apod.

Výše uvedené příklady jsou takzvanou nezdanitelnou částí základu daně. Pro jejich uplatnění je však nutné splnit zákonné podmínky, což znamená každou odčitatelnou položku doložit dokladem, smlouvou či jiným potvrzením.

Jak získat daňový bonus a daňový přeplatek?

Při uplatnění všech zákonných slev a dalších možností je možné, že daňovému poplatníkovi nevznikne povinnost zaplatit daň, nýbrž daňový přeplatek.

Daňový bonus mohou čerpat zas pouze ti poplatníci, kteří mají příjmy ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti, kapitálového majetku nebo pronájmu, a to v minimální výši 59 400 Kč.

Jestliže vám vznikne nárok na daňový přeplatek či bonus, je zapotřebí o něj zažádat, a to prostřednictvím poslední stránky daňového přiznání, kde jsou příslušné kolonky pro vyplněný dat pro získání daňového bonusu či přeplatku.