Jak zrušit povinné ručení? Dohodou, nezaplacením či likvidací auta

5. 12. 2016
povinné ručení, ukončení povinného ručení, změna pojistného, zrušení pojistného
Pojištění

Chtěli byste ukončit povinné ručení u stávající pojišťovny? Tápete ale nad tím, jak takovou smlouvu zrušit? I přestože z názvu vyplývá, že povinné ručení je povinné, najde se několik situací, kdy je možné či dokonce potřeba smlouvu ukončit.

Rozhodnete-li se automobil prodat či ho nechat zlikvidovat, pak lze smlouvu zcela zrušit a jinde neobnovovat. Pokud vám ale jen nevyhovují podmínky pojištění, je možné smlouvu vypovědět u stávající pojišťovny a uzavřít novou smlouvu u jiné pojišťovny. V takovém případě je nutné postupovat následovně:

 • písemně vypovědět smlouvu u stávající pojišťovny,
 • vrátit pojišťovně zelenou kartu,
 • zažádat o doklad týkající se doby trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu,
 • do 14 dnů po ukončení smlouvy uzavřít nové povinné ručení.

Především poslední zmiňovaný bod je velmi důležitý. Nepojištěné vozidlo nesmí být součástí silničního provozu. V opačném případě byste mohli přijít o státní poznávací značku a o technický průkaz. Pojistnou smlouvu bez udání důvodu lze vypovědět minimálně 6 týdnů před koncem pojistného období.

Jak dál je možné zrušit povinné ručení?

Zmiňovaných šest týdnů neplatí pro všechny výpovědi. V případě dohody, online sjednání nebo změny vlastníka, platí jiná pravidla.

 • S pojišťovnou se dá dohodnout

Tak jako lze dát výpověď dohodou v zaměstnání, tak lze i dohodou ukončit povinné ručení s pojišťovnou. Dohoda musí být vždy písemná, pojišťovna na ní ale nemusí přistoupit.

 • Do dvou týdnů či měsíců od sjednání

Uzavřete-li pojistnou smlouvu na pobočce, pak ji můžete do dvou měsíců vypovědět. Pro smlouvy sjednané online platí 14denní lhůta ze zákona, avšak nárok máte na písemné zrušení smlouvy taktéž do dvou měsíců.

 • Změnu pojistného nemusíte tolerovat

Pokud vám pojišťovna změní pojistné na další období, můžete dle platné legislativy smlouvu písemně vypovědět, a to do jednoho měsíce.

 • Pojistná událost dává zelenou oběma stranám

Jestliže dojde k pojistné události, můžete zrušit smlouvu jak vy, tak i pojišťovna. Na podání písemné výpovědi máte obě strany tři měsíce.

 • Změna vlastníka vyžaduje zrušení pojistného

Zrušit povinné ručení je možné v případě prodeje automobilu. Pojistník musí změnu vlastníka nahlásit ihned a písemně podat žádost o zrušení. Zároveň je zapotřebí dodat i kopii kupní smlouvy vozidla a takzvaný velký techničák.

 • Likvidace i krádež opravňují k výpovědi

Pojistná smlouva zaniká taktéž s likvidací či vyřazením automobilu z provozu. I tuto skutečnost je nutné pojišťovně písemně oznámit a dodat doklad o likvidaci vozu. Obdobně jako u likvidace vozidla se postupuje i u krádeže. Je-li vám vůz odcizen, musíte pojišťovně oznámit tuto skutečnost a dodat protokol od policie.

 • Nezaplacením pojistného zaniká pojištění

Povinné ručení zaniká i nezaplacením pojistného. V takovém případě pojišťovna zašle upomínku. Pokud nedojde do stanovené lhůty minimálně jednoho měsíce k zaplacení pojistného, povinné ručení zaniká. Avšak tento způsob „rušení“ se nedoporučuje. I přestože pojištění zanikne, má pojišťovna právo vyžadovat zaplacení pojistného.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX