Jak to mají studenti s brigádami, s placením daní a s odvody pojistného?

Kateřina Doležalová
4.9
Rubrika: Rádce5 minut čtení

Léto představuje pro řadu studentů ten správný čas na přivýdělek. Pokud se i vy chystáte o prázdninách na brigádu, pak se vám bude hodit pár následujících rad.

Letní měsíce představují pro řadu studentů ten správný čas na přivýdělek. Pokud se i vy chystáte letos o velkých prázdninách na brigádu, pak se vám jistě bude hodit pár rad o tom, jak je to s placením daní a s odvody pojistného.

Nejen přes léto, ale i v průběhu celého školního roku mohou studenti pracovat pro více zaměstnavatelů. Možné je mít sjednanou dohodu o provedení práce, dohodu o pracovní činnosti i pracovní smlouvu. Být zaměstnán současně na několika místech není problém.

O zdravotní a sociální pojištění se stará vždy zaměstnavatel

O odvody pojistného se za zaměstnance vždy stará zaměstnavatel, přesto je vhodné vědět, kdy vám bude zdravotní a sociální pojištění ze mzdy strženo a kdy nikoliv. V případě, že by zaměstnavatel řádně neodvedl za zaměstnance pojistné, pak případná penalizace jde směrem k šéfovi.

  • Pokud pracujete na zkrácený úvazek na základě pracovní smlouvy, je vám z měsíční odměny vždy strženo zdravotní a sociální pojistné.
  • V případě práce na dohodu o provedení práce platíte pojištění až při měsíčním výdělku nad 10 000 Kč. Na DPP můžete odpracovat maximálně 300 hodin ročně.
  • Jestliže máte u zaměstnavatele sjednanou dohodu o pracovní činnosti, pak za vás odvádí šéf zdravotní a sociální pojistné až při výdělcích nad 2 499 Kč. Na DPČ lze odpracovat v průměru 20 hodin týdně.

POZOR: Nejsou-li dodrženy základní pravidla pro práci na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti, pak je dohoda považována za neplatnou. Stejně tak je DPP i DPČ neplatná, pokud není uzavřená písemně.

Daňové slevy lze uplatnit jen na základě podepsaného „růžového papíru“

Ač jako student můžete pracovat u několika zaměstnavatelů, daňové slevy lze využít pouze u jednoho, a to na základě podepsaného prohlášení k dani. Díky takzvanému „růžovému formuláři“ můžete uplatnit dvě daňové slevy, a to:

  • slevu na poplatníka,
  • slevu na studenta.

Sleva na poplatníka činí 2 070 Kč měsíčně a není nutné prokazovat nárok na její uplatnění. To samé neplatní o slevě na studenta. Ta je ve výši 355 Kč měsíčně a je zapotřebí pro její využití dodat potvrzení o studiu.

TIP: Pokud jako student v průběhu roku zaplatíte zálohovou daň nebo srážkovou daň, máte nárok na její vrácení, a to v rámci ročního zúčtování daně, nebo v rámci podání daňového přiznání. Daňové přiznání jsou povinni podat ti studenti, kteří pracují u dvou a více zaměstnavatelů a kterým je z obou výdělků odváděna zálohová daň z příjmu.