Jak si přivydělat nejen v důchodu a na mateřské a nepřijít o státní dávky?

Přivydělat si nějakou tu korunu je občas zapotřebí. O to víc, je-li člověk v důchodu, na rodičovské dovolené nebo evidován na úřadu práce.

Přivydělat si nějakou tu korunu je občas zapotřebí. O to víc, je-li člověk v důchodu, na rodičovské dovolené nebo evidován na úřadu práce. S pobíráním státních dávek ale nelze vždy souběžně mít také příjem ze zaměstnání.

Omezení v přivýdělku se týkají mateřské dovolené, předčasného důchodu, sirotčího důchodu a evidence na úřadu práce. Naopak bez omezení mohou pracovat lidé v penzi, v invalidním důchodu nebo ti, kteří pobírají vdovský, popřípadě vdovecký důchod.

Práce na dohodu v předčasném důchodu

Ač některé typy důchodu dovolují libovolnou výši výdělku, v případě předčasného důchodu tomu tak není. Předčasní důchodci mohou pracovat pouze na dohodu, a to jak na dohodu o provedení práce, tak i na dohodu o provedení činnosti. Pro osvobození od platby pojistného si lze v prvním případě vydělat maximálně 10 000 Kč, v druhém případě 2 449 Kč. Souběžně lze pracovat na více dohod u různých zaměstnavatelů.

POZOR: Po dosažení řádného důchodového věku omezení již neplatí. Penzisti mohou pracovat i na smlouvu na dobu neurčitou a mohou si vydělat libovolnou výši.

Sirotčí důchod i při dálkovém studiu

U vdovského důchodu se s žádnými limity nesetkáme, avšak v případě sirotčího důchodu už je nutné s jistými mantinely počítat. Vykonává-li student kombinovaného, dálkového, distančního nebo večerního studia výdělečnou činnost, se kterou je spjata povinná účast na zdravotním a sociálním pojištění, nebo pobírá podporu v nezaměstnanosti, nemá nárok na sirotčí důchod. Ten vzniká pouze tehdy, pracuje-li student na dohodu o provedení práce, popřípadě činnosti, a za předpokladu, že si nevydělá více jak 10 000 Kč, popřípadě 2 499 Kč.

POZOR: Na studenty denního studia, kteří pobírají sirotčí důchod, se zmiňovaná omezení nevztahují. Ti si mohou při studiu vydělávat v libovolné výši.

S mateřskou na jinou pracovní pozici

Na mateřské dovolené jsou peníze více než potřeba, mnohdy peněžitý příspěvek v mateřství nestačí. Bohužel i v tomto případě stát přivýdělek reguluje. Žena během mateřské nemůže pracovat na té samé pozici, ze které odešla na mateřskou dovolenou. Přivydělávat si však smí na jiné pozici nebo u jiného zaměstnavatele, a to jak na pracovní smlouvu, tak i na dohodu o provedení práce nebo činnosti.

POZOR: Na rodičovské dovolené je možné také začít podnikat. První rok se neplatí zálohy na pojistné. Ty se vypočítávají z hrubého zisku na konci roku.

Přivýdělek v evidenci na úřadu práce

V neposlední řadě jsou regulovány státní výhody plynoucí pro občany evidované na úřadu práce. Jednou z výhod je, že zdravotní pojištění platí stát. Druhá výhoda spočívá v podpoře v nezaměstnanosti. Lidé, kteří jsou evidováni na úřadu, si mohou přivydělat do výše poloviny minimální mzdy. V případě výdělku do 4 950 Kč nemusí platit pojistné, které za ně dále odvádí stát, avšak zároveň po dobu přivýdělku přichází o podporu v nezaměstnanosti.

Půjčka.co je bezpečný web

Náš web je bezpečný a všechna data šifrována. Čtěte více


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 2,99 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 1,79 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 2,99 %
až do výše 900 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 1 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet