Jak se změní důchod v průběhu dvou generací?

1. 12. 2016
výpočet důchodu, výše starobního důchodu, doba pojištění, změna důchodového věku
Důchody

Zajímá vás, jak se liší důchody dětí a rodičů. Kolik nyní bude pobírat člověk narozený v roce 1953 a kolik od státu dostane se stejnými výdělky ten, který se narodil o téměř 40 let déle?

Stejná doba studia, stejný počet odpracovaných let a stejné příjmy nemusí znamenat stejnou výši starobního důchodu, pokud se jeden narodil v roce 1953 a druhý 1990. Proč tomu tak je? A kolik konkrétně se bude důchod lišit?

Výpočet důchodu ovlivňuje především doba pojištění

Výpočet starobního důchodu prozatím není ustálen. Ovlivňuje ho především doba pojištění, do které spadají odpracovaná léta i náhradní doba pojištění například v podobě studia, rodičovské dovolené či krátkodobé evidence na úřadu práce.

V budoucnu dojde opět ke změně. Do doby pojištění se již nebudou započítávat léta studia. Nově budou mít vliv na starobní důchod příjmy z prvního pracovního poměru. Dnes výpočet důchodu ovlivňují příjmy z posledních 30 let.

V neposlední řadě dojde v budoucnu i ke změně důchodového věku. Ten se nyní liší dle roku narození. Vládní návrh novely zákona o důchodovém pojištění ale předpokládá, že by se důchodový věk mohl zastavit na 65 letech.

Dnešní senioři mají vyšší důchody

Pan Dvořák se narodil v roce 1953, do důchodu půjde v 63 letech. Jeho průměrná měsíční mzda činila 26 950 Kč. Pan Dvořák byl pojištěn v rozsahu 45 let.

Syn pana Dvořáka se narodil v roce 1990, do důchodu by měl jít zhruba v 69 letech. Díky plánované novele, se však dočká řádného důchodu již o 4 roky dříve. Jeho průměrná měsíční mzda za odpracovaných zhruba 40 let bude činit 26 950 Kč. Do odpracovaných let se od roku 2010 již nepočítá doba studia. 

 

Pan Dvořák Syn pana Dvořáka
Osobní vyměřovací základ  26 950 Kč  26 950 Kč
První redukční hranice (do 11 883 Kč, ze 100 %)  11 883 Kč  11 883 Kč
Druhá redukční hranice (od 11 883 Kč do 108 024 Kč, z 26 %)  3 918 Kč  3 918 Kč
Výpočtový základ (11 883 Kč + 3 918 Kč)  15 801 Kč  15 801 Kč
Zápočet za odpracované roky (počet let x 1,5 %)  67,50 %  60,00 %
Procentní výměra důchodu  10 666 Kč  9 481 Kč
Krácení důchodu v %  -  9,90 %
Krácení důchodu (15 801 Kč x 9,90 %)  -  1 564 Kč
Procentní výměra důchodu  -  7 917 Kč
Základní výměra důchodu 2 444 Kč  2 440 Kč
Měsíční důchod 13 106 Kč  10 357 Kč

Zdroj: Finance.cz

Osobní vyměřovací základ je u otce i syna ve stejné výši. Výpočet důchodu se v obou případech rozchází až u zápočtu za odpracované roky, a to kvůli rozdílnosti doby důchodového pojištění. Procentní výměra důchodu je stanovena jako výpočtový základ krát zápočet za odpracované roky. U syna pana Dvořáka je následně zapotřebí krácení důchodu, na jehož základě dochází k nižší procentní výměře, a to na 7 917 Kč.

I přestože syn zaplatí na sociálním pojištění v průběhu let více než jeho otec, bude jeho státní starobní důchod nižší o 2 749 Kč. Avšak jestli opravdu dojde k novele a bude limit pro řádný důchodový věk stanoven na 65 let, je jen ve hvězdách. Stejně tak i to, zda se v průběhu let nezmění výpočet měsíčního důchodu.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX