Jak se řeší dopravní nehody s neznámým viníkem a kdy je nutné přivolat policii?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

V České republice klesá počet nehod hlášených na policii. Proč tomu tak je a vyplatí se i kvůli drobnému ťuknutí přivolat muže zákona?

V České republice klesá počet nehod hlášených na policii. Proč tomu tak je a vyplatí se i kvůli drobnému ťuknutí přivolat muže zákona?

Zhruba 300 dopravních nehod denně hlásí řidiči na policii, ze statistik ale vyplývá, že mnohem více je těch, o kterých se policie ani nedozví. Proč?

 • Nízká škoda na majetku
 • Neznámý viník

Kdy je nutné k havárii přivolat policii?

K 1. lednu 2009 došlo ke změně výše limitu škody pro povinné hlášení dopravních nehod, vzrostl na 100 000 Kč. Kvůli této úpravě výrazně klesl počet nahlášených nehod na policii. Avšak ne vždy o tom, zda volta muže zákona, rozhoduje jen výše škody. V některých situacích je nutné policii přivolat i při menších škodách. Víte, o jakých případech je řeč?

 • Zranění či usmrcení osoby
 • Poškození nebo zničení pozemní komunikace
 • Poškození majetku třetí osoby
 • Narušení plynulosti provozu

Bez policie se pak neobejdou ani nehody, při kterých se účastníci nedomluví, respektive nedohodnou se na tom, kdo je viník a kdo poškozený. Rozhřešení této situace je nezbytné pro pojišťovnu.

Proč se nemusí vyplatit dohoda s viníkem nehody?

Ani z počátku bezproblémová domluva se ale nemusí vyplatit, v praxi často účastníci havárie „něco“ zapomenou nebo do zápisu špatně uvedou.

 • Chybně odhadnutá výše škody
 • Špatně určen viník a poškozený
 • Nesprávně popsaná situace

Při komunikaci s pojišťovnou pak může dojít ke sporům a žádost o pojistné plnění může být zamítnuta, nehledě na to, že někdy viník později vše, co uvedl do zápisu, neguje s odůvodněním, že byl v šoku. Nejde-li tak o malé ťuknutí, vyplatí se policii vždy přivolat.

Co když je viník neznámý?

Často dochází k drobným nehodám na parkovištích před obchodním centrem či na sídlišti. Výsledkem těchto drcnutí jsou nejen:

 • promáčklé plechy,
 • rozbité světlomety,
 • poškozené nárazníky.

Tyto nehody mnohdy spojuje „neznámý viník,“ získat pak náhradu škody z povinného ručení je velký oříšek, nutné je sehnat důkazní materiál.

 • Svědectví jiné osoby
 • Kamerový záznam z parkoviště

Pokud se viník nenajde, nelze logicky náklady zaplatit z pojistky viníka. Řešením ale může být havarijní pojištění majitele vozu. A proč někteří viníci od nehody ujíždí bez povšimnutí?

Jak čerpat pojistné plnění za vzniklou škodu?

Když majiteli vozu vznikne škoda, má na výběr ze dvou způsobů čerpání pojistného plnění.

 • Faktura
 • Rozpočtová metoda nákladů

Plnění na fakturu je pro mnohé klienty snazší, v tomto případě totiž stačí nechat automobil opravit a donést pojišťovně účet z autorizovaného servisu, ta pak náklady proplatí. Rozpočtová metoda nákladů je sice rychlejší, ale ne vždy odráží realitu. Výjimkou tak není, že majitel vozu musí opravy doplatit ze svého.