Ověřené společnosti poskytujicí online půjčky

Bohužel nebyly nalezeny žádné nabídky.

Jak probíhá insolvence?

5. 3. 2015
Jak probíhá insolvence, insolvence, insolvence dlužníků, průběh insolvence
Další články

Kolik si chcete půjčit?

Vysoká míra zadlužování a konzumní život založený na spotřebitelských úvěrech vede čím dál více osob nejn do finanční, ale i životní tísně. Nejhorším řešením je naprostá nečinnost dlužníka či financování dosavadních úvěrů dalšími, mnohdy nebankovními, půjčkami. Tíživou situaci lze však řešit také insolvencí.

Kdy dochází k insolvenci?

K insolvenci neboli úpadku dlužníka dochází podle insolvenčního zákona dvěma způsoby. Platební neschopností a předlužením. První zmíněná platební neschopnost nastává u dlužníka v době, kdy není schopen splácet své závazky nejméně dvěma rozdílným věřitelům, u kterých má závazky třicet a více dnů po lhůtě splatnosti.

Zatímco k předlužení dochází v době, kdy má dlužník více rozdílných věřitelů a celková výše jeho závazků je vyšší než hodnota jeho majetku. V obou případech může fyzická osoba zažádat soud o úpadek. Při podání žádosti je však nesmírně důležité jednat nejen rychle, ale hlavně i pečlivě. Řádně vyplnit všechny předepsané formuláře, které se vážou k návrhu na insolvenci a doložit veškeré povinné přílohy, z nichž většina musí být úředně ověřena.

Mezi povinné přílohy patří seznam vlastněného majetku včetně pohledávek, seznam závazků včetně věřitelů, uvedení veškerých příjmů za poslední tři roky, výpis z rejstříku trestů a mnohé další. Jestliže dlužník nedodá nebo špatně vypracuje přílohy, způsobuje si tím zbytečné průtahy a ve většině případů také zcela zamítnutí návrhu o úpadku.

Jak insolvence probíhá?

Insolvence fyzických osob probíhá dvěma základními způsoby, kterými jsou oddlužení nebo konkurs. Při vyhlášení konkursu na fyzickou osobu soud exekučně zabaví veškerý movitý i nemovitý majetek dlužníka, který následně zpeněží. Ze získaných financí následně uspokojí věřitele. Podmínkou konkursu je uhrazení závazků v celé své výši.

Pro dlužníka výhodnější řešení představuje institut oddlužení. Oddlužením může dlužník uhradit pouze 30 % všech svých závazků. Tato minimální hranice však není samozřejmostí. Soud určí, zda úhrada bude provedena formou splátkového kalendáře nebo prodáním majetku. Soud vždy přihlíží k 100% úhradě závazků, je-li to možné. Oddlužením se zastaví veškeré navyšování dluhu o úroky, smluvní pokuty a náklady spojené s vymáháním. Stát zároveň dlužníka v insolvečním oddlužení chrání před exekutory. Před podáním návrhu o insolvenci by každý dlužník měl dobře zvážit veškerá pozitiva i negativa, která s sebou insolvence přináší. Tento institut je posledním možným řešením při neschopnosti splácet své závazky.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 800 000 KčX