Jak nastavit pojistku pro dítě? Některá rizika smysl mají, jiná jsou zcela zbytečná

Pojištění pro děti smysl má, avšak pojistku je nutné dobře nastavit. Zapomeňte na rizika, která z vás zbytečně jen tahají peníze, a zaměřte se na ta, která vám skutečně pomohou.

Pojištění pro děti smysl má, avšak pojistku je nutné dobře nastavit. Zapomeňte na rizika, která z vás zbytečně jen tahají peníze, a zaměřte se na ta, která vám v případě pojistné události skutečně pomohou.

Ještě než se pustíte do sjednání pojistky pro dítě, dobře zvažte vaše pojištění. Pakliže se ratolesti něco stane, budete to totiž vy, kdo se o něj bude starat a komu tím pádem poklesnou příjmy. U výdělku živitele rodiny je tak nezbytné vždy myslet na zadní kolečka.

Pojistku pro dítě nejedni rodiče vyřizují kvůli zlomeninám, ze kterých sice kápne nějaké to denní plnění, avšak ani zdaleka se nejedná o závažná rizika, která mohou finančně nabourat rodinný rozpočet.

Jaká rizika určitě pojistit?

Jednoznačně by pojištění pro děti nemělo vynechat:

 • trvalé následky úrazu,
 • závažné onemocnění,
 • trvalou invaliditu.

To jsou tři rizika, se kterými se často pojí výrazné omezení příjmu rodiny a nemalé náklady navíc.

 • Výdaje na léčbu
 • Drahé léky nehrazené z veřejného pojištění
 • Dojíždění za lékařskou péčí
 • Nákladné zdravotnické pomůcky
 • Nezbytná úprava bydlení
 • Speciální diety
 • Koupě nového vozu
 • atd.

Jak nastavit dětskou pojistku a rizika s ní spojená?

U trvalých následků úrazu je nutné si uvědomit, že děti mají před sebou ještě desítky let života, pojistná částka by tedy měla tomu odpovídat a začínat by měla minimálně na 1 000 000 Kč, při maximálním plnění pak lze získat až desetinásobek. Konkrétní výše se vždy odvíjí:

 • od závažnosti úrazu,
 • od závažnosti trvalých následků.

U vážného onemocnění pamatujte na tři důležité body:

 • Nemoci nechodí po horách, ale po lidech, a to bez ohledu na věk.
 • Mějte přehled o seznamu diagnóz, na které se pojištění vztahuje. Vždy volte co nejširší rozsah.
 • Pojistná částka musí odpovídat vašim příjmům, ideální je alespoň jednonásobek ročního příjmu.

I trvalá invalidita výrazně ovlivňuje finanční rozpočet domácnosti. Stane-li se dítě závislé na jiné osobě, je často nutné, aby jeden z rodičů opustil zaměstnání, a plně se věnoval ratolesti. S rapidně rostoucími výdaji tak ještě klesají příjmy, které může správně nastavená pojistka vykompenzovat.

Jaká rizika u pojištění dětí zvážit a jaká jsou zcela zbytečná?

Zatímco některá rizika jsou důležitá, o jiných je možné debatovat. Konkrétně se pak jedná:

 • o ošetřovné,
 • o denní odškodné pro případ úrazu.

Ošetřovné přijde vhod rodinám, které nedisponují žádnou finanční rezervou a kterým i malý výpadek příjmů výrazně ovlivní rozpočet. Denní odškodné pro případ úrazu je pak vůbec nejoblíbenějším rizikem v Česku. I přestože nepředstavuje nezbytnost, svůj smysl má. Co naopak u dětské pojistky ale smysl spíš nemá, jsou rizika spojená:

 • s hospitalizací,
 • s hospitalizací následkem úrazu,
 • s autonehodou,
 • se smrtí.

Hospitalizace pojištění zbytečně prodražuje, jedná se totiž obvykle o podmnožinu jiných rizik.


Kdo šetří, má za tři.

Je možné získat lepší % úroků, výhodnější tarif a nebo naspořit 20 000 Kč ročně. Kdo na to jde online, jde to na chytře!

Půjčky

Úrok od 4,9 %
až do výše 5 000 000 Kč

Vybrat půjčku

Hypotéky

Úrok od 5,49 %
až do výše 40 000 000 Kč

Spočítat hypotéku

Konsolidace

Úrok od 4,9 %
až do výše 2 500 000 Kč

Sloučit půjčky

Spořící účty

Úročení Vašich peněz
úrokem až 5,68 %.

Vybrat spoření

Bankovní účty

Založte si účet online,
bez poplatku za vedení.

Založit účet