Jak napsat závěť? A kdo dědí, když poslední vůle chybí?

19. 12. 2017
závěť podle nového občanského zákoníku, závěť sepsaná vlastní rukou, závěť, jak správně napsat závěť
Spotřebitelské rady

Říkáte si, že je dobré pojistit si svůj majetek závětí? Nechcete, aby někteří ve vaší rodině dědili? Nebo chcete své peníze odkázat charitě? Ať už nad závětí uvažujete z jakéhokoliv důvodu, ujasněte si před jejím sepsáním pár zákonných pravidel. V opačném případě by se mohlo stát, že bude vaše závěť neplatná.

Smyslem závěti je předejít sporům dědiců a zároveň naložit s majetkem zůstavitele podle jeho přání. Závěť se ale řídí českou legislativou, a tak ji není možné sepsat jen tak na koleni.

Jak napsat a uschovat závěť?

Závěť lze napsat na počítači, nebo rukou. Ať tak či tak napsaná závěť, musí být vždy opatřena datem a podpisem zůstavitele. Jestliže se rozhodnete závěť napsat na počítači, musíte si k sepsání přizvat dva svědky, kteří závěť podepíší. Svědkem nesmí být:

  • dědicové,
  • lidé nevidomí, neslyšící a němí,
  • osoby nezpůsobilé k právním úkonům.

Závěť je možné sepsat i u notáře, který ji zároveň také uschová. Díky tomu, že se bude jednat o závěť ve formě takzvaného notářského zápisu, nedojde k žádnému zpochybnění. Což se o závěti sepsané na počítači říci nedá. U té se obvykle pozůstalí snaží zůstavitele nařknout z nesvéprávnosti.

Co je dobré o závěti vědět?

  • Na závěti nesmí chybět den, měsíc a rok sepsání a podpis.
  • Závěť můžete kdykoliv v průběhu života změnit, nebo úplně zrušit.
  • Majetek nesmíte v závěti odkázat kostelu. Vždy musí dědit fyzická či právnická osoba, nikoliv budova.
  • Ze závěti je možné dědit i dluhy, které mohou převýšit hodnotu děděného majetku.
  • I přestože je závěť nadřazena zákonnému dědickému procesu, nelze opomínat potomka zůstavitele, který má nárok na svůj díl. Je takzvaným nepominutelným dědicem.
  • Nepominutelný dědic nedědí jen tehdy, je-li vyděděn. Vyděděn může být například kvůli neposkytnutí pomoci v nouzi, odsouzení za trestný čin nebo zadluženosti.

Co když závěť neexistuje?

Není-li závěť, dědí se podle zákonné posloupnosti šesti dědických tříd. Nenajde-li se dědic v rámci ani jedné třídy, spadá dědictví do vlastnictví státu.

1. třída

Prvními dědici jsou vždy děti a manžel či manželka. Všichni dědí rovným dílem. Pokud některý potomek nedědí, přechází podíl na jeho děti.

2. třída

V druhé třídě dědí manžel či manželka, rodiče zůstavitele a osoby, které se zůstavitelem žily v jedné domácnosti minimálně jeden rok před smrtí. Všichni dědí rovným dílem, manžel či manželka ale musí získat polovinu majetku.

3. třída

Do třetí posloupnosti spadají sourozenci zůstavitele a osoby, které se zůstavitelem žily v jedné domácnosti minimálně jeden rok před smrtí. Nemůže-li dědit některý ze sourozenců, dědí jeho potomek.

4. třída

Ve čtvrté dědické třídě majetek připadá rovným dílem prarodičům zůstavitele.

5. třída

V páté dědické třídě dědictví připadá praprarodičům zůstavitele ze strany otce i matky.

6. třída

V šesté dědické třídě dědí děti sourozenců a děti prarodičů zůstavitele.

 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX