Jak na výpočet silniční daně v roce 2019?

Kateřina Doležalová
4.9
Rubrika: Daně5 minut čtení

Užíváte osobní automobil k podnikání? Provozujete nákladní dopravu? Pak nezapomeňte do 31. ledna podat přiznání k silniční dani. Víte, jak na výpočet silniční daně?

Užíváte osobní automobil k podnikání? Provozujete nákladní dopravu? Pak nezapomeňte do 31. ledna podat přiznání k silniční dani. Víte, jaké jsou hlavní aspekty a jak na výpočet silniční daně?

Co je předmětem silniční daně?

Předmět silniční daně určuje zákon o silniční dani v § 2. Jedná se o silniční motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrována a používána v Česku k samostatné výdělečné činnosti.

Předmětem silniční daně jsou vždy:

 • nákladní vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 t registrované v ČR,
 • přípojná vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 t registrovaná v ČR.

Předmětem silniční daně nejsou:

 • zemědělské a lesnické traktory,
 • speciální pásová vozidla,
 • ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu.

Která vozidla jsou od silniční daně osvobozená?

Kategorii vozidel osvobozených od silniční daně vymezuje § 3 zákona o silniční dani. Jedná se především o vozidla bezpečnostních a záchranných sborů, správy komunikací či vnitrostátní linkové osobní dopravy. Dále jsou od silniční daně osvobozená vozidla:

 • s méně než čtyřmi koly,
 • kategorie L včetně jejich přípojných vozidel,
 • vozidla do 12 t s pohonem na LPG, CNG, elektřinu či hybridní pohon,
 • a další vozidla vymezená zákonem.

Kdo je plátcem silniční daně?

Plátcem silniční daně je vždy provozovatel vozidla, který je veden v technickém průkazu. A to i za předpokladu, pokud vozidlo půjčuje jiné osobě k samostatně výdělečné činnosti. Pozor, plátcem se stává také zaměstnavatel, jenž proplácí svému zaměstnanci služební cesty, na které zaměstnanec využívá vlastní soukromý vůz. V tomto případě zaměstnavatel není provozovatelem vozu, ale musí odvést silniční daň za každý měsíc, ve kterém se služební cesta konala.

Jak vypočíst silniční daň?

Metodiku výpočtu silniční daně určuje § 6 zákona o silniční dani. Výpočet je rozdílný u osobních a nákladních vozidel. Zatímco u osobních vozidel se výpočet odvíjí od objemu motoru, pak u nákladních vozidel se silniční daň vypočte na základě počtu náprav a součtu největších povolených hmotností na nápravu.

Výpočet silniční daně ovlivňuje také stáří vozidla. Pokud od první registrace vozu neuběhlo devět let, sníží se sazba daně:

 • o 48 % po dobu 36 měsíců od data první registrace,
 • o 40 % po dobu dalších 36 měsíců,
 • o 25 % po dobu dalších 36 kalendářních měsíců.

U vozidel registrovaných před rokem 1990 se sazba silniční daně zvyšuje o 25 %.

Do kdy podat a zaplatit silniční daň?

Daňové přiznání ze silniční daně za rok 2018 se podává do konce ledna 2019. Osoby s datovou schránkou jsou povinné přiznání podat výhradně přes elektronickou schránku. Ostatní podávají přiznání na finančním úřadě podle sídla firmy. Následný doplatek se hradí převodem na účet do 31. ledna.