Jak moc je Česko ekonomicky svobodné?

15. 3. 2017
ekonomická svoboda, demokracie, svoboda podnikání, bohatství občanů
Ekonomika

Svoboda slova a pohybu není jediným důležitým pilířem demokratické země. Stejně důležitá je i ekonomická svoboda, a ta je v České republice na velmi vysoké úrovni. Ve světovém srovnání patří Česko mezi třicítku nejlepších.

Ekonomická svoboda jde ruku v ruce s bohatstvím země

Pro ekonomicky svobodnou zemi jsou typická jen minimální omezení související s vlastním podnikáním a investováním. Podnikatelé na začátku svého byznysu mohou využít různých startovacích programů, nemusí se trápit s vysokou regulací a s přemírou administrativy. Navíc se mohou spolehnout na legislativní a justiční ochranu majetku a investic.

Dalšími aspekty, které jsou charakteristické pro ekonomicky svobodný stát, pak jsou například jednoduché zdanění, pružná pracovně-právní úprava a především stabilní finanční a vládní prostředí.

Se svobodou podnikání jde ruku v ruce i bohatství občanů a větší prosperita země. Ve státech s vyšším indexem ekonomické svobody je nižší nezaměstnanost a lidé mají vyšší příjmy.

ČR nepatří mezi nejsvobodnější země světa

Ekonomická svoboda zemí se stanovuje pomocí indexu, který hodnotí země v rámci čtyř pilířů:

  • právní stát,
  • vláda, 
  • regulace,
  • otevřenost trhu.

Součástí každého pilíře jsou tři kategorie, podle nichž jsou státy hodnoceny od 0 do 100. Index ekonomické svobody je pak tvořen průměrem ze všech dvanácti jednotlivých hodnocení. Pro rok 2017 je index České republiky stanoven na 73,3, v roce 2016 tomu bylo 73,2. S letošním číslem se ČR řadí mezi 30 zemí s nejvyšším indexem, zároveň je však v kategorii „Většinou svobodné.“ Podle výše indexu jsou země rozděleny do 5 kategorií.

  1. Svobodné - index 80 až 100 - V kategorii je pouhých 5 zemí, a to Hongkong, Singapur, Nový Zéland, Švýcarsko a Austrálie.
  2. Většinou svobodné - index 70 až 79,9 - V kategorii je většina členských států EU a OECD. Do kategorie spadá i Estonsko s indexem 79,1, které se s tímto číslem řadí mezi nejlepší země Evropské unie.
  3. Utlumená svoboda - index 60 až 69,9 - V kategorii je celkem 58 států, mezi které patří například Belgie, Malta, Polsko, Slovensko, Francie, Itálie a Rumunsko.
  4. Většinou nesvobodné - index 50 až 59,9 - V kategorii je celkem 65 zemí. Ze států EU do kategorie spadá Chorvatsko, Slovinsko a Řecko.
  5. Potlačovaná svoboda - index nižší než 49,9 - V kategorii je 23 států. Nejnižší index ekonomické svobody má Eritrea, KLDR, Kuba, Republika Kongo a Venezuela.
 
Přidejte si nás na Facebook Získávejte přehled výhodných nabídek
Četli jste o nás v těchto médiích:
Nejvýhodnější půjčka pro každého! Půjčka do 12 000 Kč nebo Půjčka až 750 000 KčX