Invalidní důchodci mladší 18 let. Jde to k sobě?

Kateřina Doležalová
4.6
Rubrika: Rádce5 minut čtení

I mladí lidé se mohou potýkat s vážnými zdravotními problémy, které jim neumožní si vydělat. Mají i oni nárok na invalidní důchod?

Pokud zdraví nedovolí dlouhodobě pracovat, má člověk nárok na invalidní důchod. Jeho výše závisí především na době důchodového pojištění. Jak je to ale u studentů? I mladí lidé se mohou potýkat s vážnými zdravotními problémy, které jim neumožní si vydělat. Mají i oni nárok na invalidní důchod?

Co, k čemu a pro koho je invalidní důchod?

 • Je dávkou důchodového pojištění.
 • Smyslem této dávky je alespoň částečně nahradit příjem.
 • Určen je jak pracujícím lidem po těžké nemoci či úrazu.

Mají nárok na invalidní důchod i děti a studenti?

Děti mladší 18 let pobírat invalidní důchod nemohou, a to i přestože je omezena jejich pracovní schopnost a fungování v běžném životě, ať už:

 • kvůli dlouhodobé nemoci,
 • kvůli těžkému úrazu,
 • kvůli vrozenému zdravotnímu postižení.

Pro tyto případy slouží stupně závislosti. Na invalidní důchod pak mají nárok lidé starší 18 let. V Česku se ale můžeme setkat i se zvláštním typem této dávky, která se jmenuje invalidní důchod z mládí a který:

 • je přiznán především osobám zdravotně postiženým od narození,
 • lze získat pouze ve 3. stupni,
 • získají i lidé, kteří nesplňují potřebnou dobu pojištění,
 • zohledňuje to, že dítě nemělo, kde a jak získat potřebnou dobu pojištění.
 • určuje posudkový lékař z České správy sociálního zabezpečení.

Jak stupeň invalidity ovlivní nárok na důchod z mládí?

Ještě před devíti lety byly dva typy invalidního důchodu, a to:

 • plný,
 • částečný.

Od roku 2010 se rozlišují 3 stupně invalidity, u kterých rozhoduje pokles práceschopnosti.

 • U 1. stupně musí práceschopnost klesnout o 35 až 49 %.
 • U 2. stupně musí práceschopnost klesnout o 50 až 69 %.
 • U 3. stupně musí práceschopnost klesnout o více jak 70 %.

Aby byl přiznán invalidní důchod z mládí, je nutné rozhodnutí posudkového lékaře, který vychází z toho, že žadateli o důchod musí být snížena práceschopnost o více jak 70 %. Je tedy možné žádat pouze o 3. stupeň dávky.

A jak se invalidní důchod z mládí vypočítá?

Při výpočtu invalidního důchodu se bere v potaz:

 • základní výměra,
 • procentní výměra.

Zatímco základní výměra je fixně stanovena a pro letošní rok činí 2 070 Kč, procentní výměra se počítá z průběhu a délky účasti na pojištění. To ale mladým lidem chybí, proto se u invalidního důchodu z mládí vychází z průměrné mzdy.

Mohou mladí invalidní důchodci studovat a pracovat?

Práce a invalidní důchod jde k sobě, stejně tak i studium. U 1. a 2. stupně invalidity je přivýdělek téměř nutný, důvodem je, že nejste účastni na sociálním pojištění, což znamená, že invalidní důchod nemá vliv na výši starobní penze. Do důchodu se počítá až 3. stupeň invalidity.